Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori vaihtui

1.10.2020

Sisä-Suomen kalatalousryhmän uudeksi kalatalouskoordinaattoriksi valittiin Katja Svahnbäck

 

Uusia kalastajia kisällitoiminnan kautta alalle houkutteleva Mestari-Kisälli-hanke on saatu jo loppusuoralle ja lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa- hanke polkaistu hyvään vauhtiin. Näitä Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoimia hankkeita aiemmin koordinoinut Maiju Puranen siirtyi kesällä uusiin tehtäviin ja kalatalousryhmälle rekrytoitiin vastikään uusi kalatalouskoordinaattori. Päteviä hakijoita paikkaan oli useita. Näistä tehtävään valittiin Katja Svahnbäck, joka aloitti työt 1.9.2020. Alla olevassa haastattelussa Katja vastaa kysymyksiin vajaan kuukauden kokemuksella kalatalouskoordinaattorina.

Esittelisitkö itsesi lyhyesti?

Olen Katja Svahnbäck ja kotoisin Varsinais-Suomesta. Kiinnostukseni kaloihin ja vesiympäristöön heräsi jo lapsena ja johdatti minut opiskelemaan kalataloutta sekä ympäristönhoitoa kalakouluun Paraisille. Valmistuin Iktyonomiksi (AMK) vuonna 2008 jonka jälkeen jatkoin akvaattisten tieteiden opintoja Helsingin yliopistossa ja kouluttauduin myös luonnontieteelliseksi tutkimussukeltajaksi. Valmistun filosofian maisteriksi limnologiasta vielä tämän syksyn aikana. Kaloihin ja vesiympäristöön liittyvää työkokemusta minulle on vuosien saatossa kertynyt runsaasti muun muassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja Metsähallituksella työskennellessäni. Viimeisimpänä tehtävänä ennen kalatalouskoordinaattoriksi siirtymistäni tein YVA-mukaisia kalastoon liittyviä kartoitustöitä Vahanen Environmentilla.

Viimeiset vuoteni ovat kuluneet miehen työkomennusten perässä maailmalla, ensin Pekingissä ja viimeisenä Brysselissä. Ulkomaanvuosia värittivät uusien kielten ja kulttuurien ohella lastemme syntymät. Menneen kesän ohjelmaan kuului perheemme muutto takaisin Suomeen ja nyt syksyllä uusi, mielenkiintoinen työ kalatalouskoordinaattorina alkoi.

Miltä tuntui aloittaa kokonaan uudenlaisessa työtehtävässä?

Uusi työyhteisöni on ottanut minut lämpimästi vastaan ja perehdyttänyt käynnissä oleviin mielenkiintoisiin hankkeisiin. Hanketyö on minulle verrattain uutta, joten päivät ovat täyttyneet uutta oppien ja hankkeisiin tutustuen. On hienoa huomata miten laajasti omaa koulutustaustaa, aiempia työkokemuksia ja niiden kautta syntyneitä kontakteja pystyy hyödyntämään hanketyössä.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Toivon koordinoimieni hankkeiden avulla saavani aikaan jotain konkreettista, josta olisi todellista hyötyä alueen kalataloudelle tulevaisuudessa. Odotan oppivani paljon uutta hanketyöstä ja kehittyväni myös työntekijänä. Hanketyössä erityisesti yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeitä elementtejä ja odotankin pääseväni nopeasti sisälle hankkeisiin myös tältä osin.

Olet jo käynyt keskusteluja mestareiden ja kisällien kanssa. Mitä näistä keskusteluista on jäänyt päällimmäisenä mieleen?

Mestareiden ja kisällien kanssa käymäni keskustelut ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja auttaneet minua pääsemään kunnolla sisään hankkeeseen. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen niin mestareiden kuin kisällienkin usko siihen, että kotimaista järvikalaa kalastavia yrittäjiä tarvitaan jatkossakin ja että tällainen yritystoiminta voi olla kannattavaa myös tulevaisuudessa. Alasta kiinnostuneita nuoria siis löytyy mutta alalle siirtyminen ilman oikeanlaista tukea voi olla haastavaa.  Päällimmäisenä on jäänyt mieleen myös mestari-kisälliparien kokema yhteistyön onnistuminen ja sen jatkuminen osalla pareista myös hankkeen jälkeen.

Olet ehtinyt työskennellä jo hetken myös Lähikalan arvoketjun kehittämishankkeessa. Mitkä näet suurimpina haasteina arvoketjun kehittämisessä? Entä mitkä voisivat olla ratkaisut näihin haasteisiin?

Lähikalan arvoketjun kehittämishanke on hyvin laaja kokonaisuus. Siinä pyritään tarttumaan muun muassa viestinnässä, yhteistyössä, logistiikassa, lupapolitiikassa ja jalostuksen raaka-aineen saatavuudessa esiintyviin ongelmakohtiin, jotta elinkeinokalatalouden piirissä työskentelevien yrittäjien työ olisi tulevaisuudessa kannattavampaa.

Yhtenä suurimpana haasteena kotimaisen järvikalan kannalta näen norjalaisen tuontilohen ”yliedustuksen” kauppojemme ja ravintoloidemme tarjonnassa. Monipuolisen viestinnän keinoin olisi mahdollista tuoda näkyvämmin esiin kotimaista kalatalouselinkeinoa ja painottaa kotimaisen järvikalan puhtautta sekä ekologisuutta. Lähiruoka-ajattelu on nyt nouseva trendi, jonka myötä myös kotimaisen järvikalan kysynnän toivoisi nousevan nykyisestä. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kuten särkikalojen kohdalla kysyntä onkin saatu lisääntymään jo mukavasti, mutta haasteita riittää edelleen muun muassa heikkoon reseptiikkaan sekä jalostuksen raaka-aineiden saatavuuteen liittyen.  Kotimaisesta järvikalasta valmistettujen elintarvikkeiden lajikirjo onkin edelleen melko suppea kauppojemme hyllyillä ja esimerkiksi särkikaloja hyödynnetään vielä melko heikosti ihmisravinnoksi. Näihin haasteisiin ja pullonkauloihin ratkaisuja löytämällä voimme saada markkinoille laadukkaita kotimaisia kalatuotteita, jotka pystyvät kilpailemaan tuontikalaa vastaan ja nostavat kotimaisen kalan arvoa sekä arvostusta.

Mitä terveisiä haluat lähettää lukijoille?

Ravintosuositusten mukaan kalaa olisi hyvä syödä vähintään kaksi kertaa viikossa eri lajeja vaihdellen. Muistakaahan valita kaupassa ostoskoriin kotimaista kalaa ja kokeilkaa rohkeasti eri lajeja. Samalla tuette kotimaista elinkeinokalataloutta ja saatte lautasellenne puhdasta, ekologista lähiruokaa, joka on myös hiilijalanjäljeltään pienempää kuin muu eläinproteiini.

 

Mukavaa syksyä,

Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh: 044 7440396
email: katja.svahnback(at)paijanne-leader.fi
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!