Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää:

 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen
 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan
 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin

Investointitukea ei voida myöntää

 • traktorin hankintaan
 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
 • energiaturpeen tuotantoon
 • korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • yritysostoihin

Investoinnin kustannusarvion tulee olla vähintään 10 000 €. Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan. Tyypillisesti yritykset saavat 20 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista tukea. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada korkeamman 35 prosentin tuen. Lisäksi Pertunmaan alueen mikroyritykset voivat saada 35 prosenttia tukea.

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Suunnitellessa investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päättyä tulokseen, että investointia ei kannata toteuttaa.

Toteuttavuustutkimus myönnetään de minimis -tukena, jolloin tuki on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Ensiasteen jalostusyritykset saavat 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista tukea.

YRITYKSEN PERUSTAMISTUKI

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja toimivalle yritykselle sen muuttaessa olennaisesti liiketoimintaansa.

 • Aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.
 • Toimiva yritys on harjoittanut yritystoimintaa tuen haku hetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen strattirahapäätöksen tai, jos hakija on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea viiden vuoden sisällä.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
 • muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
 • muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle:

 • yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien
 • tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella:

 • max 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen
 • max 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa.
 • max 10 000 euroa kokeiluun

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

YRITYSRYHMÄHANKE

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen. Yritysryhmässä 3-10 yritystä toteuttaa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja mahdollisesti myös yrityskohtaisia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa yritysryhmän käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa ytheistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää ryhmän yhteistyöhön pohjautuvia innovaatiota, tuoteperheitä ja palvelupaketteja. Kehittäminen voi koskea mm. mikroyritysten työprosesseja, resursseja, yhteistiloja, matkailupalveluja ja niiden markkinointitoimenpiteitä. Hanke voi sisältää kehittämiskuluja, koulutusta, asiantuntijapalvelujen käyttöä ja vierailuja sekä muita kehittämistoimenpiteitä. Huom! Vain matkailualan yritysryhmähankkeet voivat sisältää suoria markkinointikuluja.

Yleensä yritysryhmähankkeessa yritykset kehittävät myös yrityskohtaista kehittämistä, koulutusta ja hankkivat konsultointia mm. liiketoiminnan kehittämiseen, taloudenhallintoon, myynti ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.

Hankkeeseen tulee osallistua 3 – 10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeen alamuodossa, koulutushankkeessa osallistujia voi olla enemmän. Hankkeen hakijaksi suositellaan kehittämisyhdistystä, kuntaa tai muuta kehittäjätahoa, jonka vastaa hankkeen hausta, hallinnoista ja rahaliikenteestä. Maatalouden alkutuotantoa palvelevaa toimintaa ei voi olla mukana yritysryhmähankkeessa.

Tuen maksimitaso on 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!