Hämeen Leader-ryhmät

EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-yritystukea myönnetään laajasti eri toimialoille
 • Leader-yritystuki on tarkoitettu mikroyrityksille
  • Pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
  • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella (tarkista alue omasta Leader-ryhmästä)
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Tuen saannin edellytyksiä / rajoituksia?

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan, täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit sekä noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Tuen saannin edellytykset paranevat, mitä enemmän seuraavat asiat korostuvat hakemuksessa: tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin, korkeatasoisemmin, laajempana tai toimenpidettä ei mahdollisesti toteutettaisi ollenkaan.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Tukea ei myönnetä toimintaan, jolla on runsaasti kilpailevaa tarjontaa alueella.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-yritystukea.

Päijänne-Leaderilla ja Hämeen ELY-keskuksella on yhteinäinen linjaus toimenpiteistä, joita ei rahoiteta. Yritystukea ei myönnetä mm. maanrakennustoimintaan, liikennealan investointeihin ja kilpailutoimintaan. Tarkemmat määrittelyt löytyvät Maatalousalan ja Maaseudun yritysrahoituksen suuntaaminen Hämeessä -asiakirjasta.

Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Leader-toimintaryhmä tarvitsee tuen myöntämisen edellytysten arvioinnin kannalta välttämättömät tiedot. Hakemus tehdään ensisijaisesti Hyrrä-järjestelmään sähköisesti. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Tutustu Hyrrään täällä.

Tuen hakua suunnitellessa kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa yhteyttä Päijänne-Leaderin yritysaktivaattoriin. Yritysaktivaattori antaa tukea hakemuksen teossa. Tyypillisesti Leader-yritystukiprosessi etenee seuraavasti:

 1. Yritys ottaa yhteyttä Leader-toimintaryhmään. Yritystukihakemuksen teossa auttaa yritysaktivaattori. Hakemuksen valmistuttua, hakemus tulee vireille ja hakija voi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.
 2. Päijänne-Leaderin hallitus tekee mahdollisen puoltavan päätöksen yritystuesta.
 3. Hämeen ELY-keskus tekee laillisuustarkistuksen. Tarkastuksen jälkeen tulee tukipäätös.
 4. Yritys toteuttaa kehittämistoimenpiteet tai investoinnit. Maksatuksia haetaan kustannuksien tai toimenpiteiden toteutumisen jälkeen useamman kerran.
 5. Viimeisen maksatuksen jälkeen kone- ja laiteinvestointeja ei saa myydä 3 vuoteen ja rakennuskohteita 5 vuoteen.
 6. +2 vuotta viimeisestä maksatuksesta yritys ilmoittaa seurantatiedot, jos tuen määrä ylittää loppumaksatuksessa 5 000 euroa.

Yritystuen hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Kilpailutus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä:

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Velkaluettelo
 • Seurantatiedot
 • Rakentamisen osalta pääpiirustukset

Lista tarvittavista Leader -hakemusten liitteistä

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;
 3. yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;
 4. suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Muut maaseudun yritystuet

Maaseutualueella toimiva yritys voi hakea yritystukea Leader-toimintaryhmästä tai suoraan oman alueensa ELY-keskuksesta. Pienet yritykset voivat hakea tukea ainoastaan ELY-keskuksesta vastaavasti kuin mikroyritykset Leader-toimintaryhmästä. Lisäksi tukea on tarjolla myös Keskisuurille maataloustuotteita jalostaville yrityksille. Isommat yli 100 000 euron yritystuet haetaan yleensä suoraan ELY-keskuksesta, vaikka Leader-toimintaryhmä voi myöntää. Leader-toimintaryhmän edut ovat paikallinen kehittämisstrategian painotukset ja ketterä toiminta. Täältä löydät muut maaseutua kehittävät Leader-toimintaryhmät, jos yrityksen toiminta ei kohdistu Päijänne-Leaderin toiminta-alueelle. Suomessa toimii kaikkiaan 55 Leader-toimintaryhmää. 

Mikro- ja pienyritykset voivat hakea lisäksi Maaseuturahaston elpymisvaroista vuonna 2022 tukea energiaratkaisuihin, resurssitehokkuuteen ja yrityskaupan suunnitteluun. Lisäksi on hyvä huomioda, että maaseudulla toimivat yritykset voivat muiden yritystenlailla hakea ELY-keskuksen kehittämispalveluista tukea erilaisiin asiantuntijapalveluiden hankintoihin ja koulutuksiin.

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!