Kuka voi hakea tukea?

Leader-ohjelman avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta – paikallislähtöisesti, työvälineenä hanketoiminta. Hankkeella pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin tavoitteisiin, joiden vaikutus näkyy vielä hankkeen päätyttyä.

Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Tuet jaetaan yritystukiin ja yleishyödyllisiin hanketukiin.

Yritysrahoitusta voi hakea joko paikallisista LEADER-ryhmistä tai ELY-keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Lisätietoa yritysrahoitus-sivuilta.

Paikallisten toimijoiden yleishyödylliset, pienet (julkinen tuki 5000–180 000 €) ja asukaslähtöiset hankkeet rahoitetaan viiden paikallisen LEADER-ryhmän kautta.
Lisätietoa hankerahoitus-sivuilta.

LEADER-rahoitus koostuu Euroopan Unionin maaseuturahaston rahoituksesta, Suomen valtion kansallisesta rahoituksesta, alueen kuntien rahoituksesta sekä hakijoiden yksityisestä omarahoituksesta.

Millainen hakemus?

Kun suunnittelet hanketta, ole aina yhteydessä oman Leader-ryhmäsi toimistoon, niin voimme keskustella hankkeen soveltuvuudesta kehittämisohjelmaamme sekä mitä lisätietoja, liitteitä tms. tarvitaan. Näin vältyt usein turhan työn tekemiseltä!

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet:

 • selkeä, konkreettinen tavoite
 • perusteellinen pohjatyö, hyvä suunnittelu
 • toimiva ja laaja-alainen yhteistyö
 • joustava työnjako
 • avoin ja säännöllinen tiedotus sisään ja ulos
 • kohtuullinen, oikein mitoitettu budjetti, joka ei ylity
 • mitattavat tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä
 • toimiva, asiantunteva ja vetäjää tukeva ohjausryhmä

Hankesuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeen toteuttajan avuksi ja työsuunnitelmaksi. Mutta se toimii myös Leader-ryhmän hallituksessa päätöksenteon pohjana, joten sen tekemiseen kannatta paneutua ja käyttää aikaa.

Idean muotoilu tukihakemukseksi on hyvä aloittaa vastaamalla peruskysymyksiin:

 • Mistä hanke sai alkunsa? Mitkä ovat sen taustat ja lähtötilanne?
 • Ketkä ovat hankkeen tai toimenpiteen kohderyhmät ja hyödynsaajat?
 • Käytännön toteutus, mihin raha käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään?
 • Hankkeen aikataulu, milloin toimenpiteet alkavat ja päättyvät? Miten hanke etenee, välietapit?
 • Mitä hankkeessa halutaan saada aikaan? Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä?
 • Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Mikä maksaa, miten paljon se maksaa? Mistä koostuu hankkeen yksityisrahoitus?
 • Hankkeen riskit ja oletukset, mikä voi mennä pieleen ja miksi?

Hankkeesta on hyvä koostaa hankesuunnitelma esimerkiksi näiden kysymysten pohjalta tai valmista hankesuunnitelmapohjaa käyttäen.

Valintakriteerit yritys

Valintakriteerit yhteisöt

Lista tarvittavista Leader -hakemusten liitteistä

Hyrrä Sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien rahoitusta haetaan sähköisesti HYRRÄ - verkkopalvelun kautta. Tutustu Hyrrään täällä. HYRRÄ-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste. Lue lisää Katso-palvelusta

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!