Rahoituksen haku

Hankeideoiden kanssa kannattaa aina olla yhteydessä kalatalousaktivaattoriin, joka avustaa tarvittaessa hankehakemuksissa, Hyrrän käytössä ja kaikessa asiaan liittyvässä.
Jos hankeidea ei täytä kalatalousryhmän valintakriteerejä, hakija ohjataan mahdollisuuksien mukaan muun hankerahoituksen piiriin.

Lisätietoa:
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori
+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

 

Hankkeiden valintakriteerit

Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategiaa toteutetaan pääosin kalatalousryhmän myöntövaltuuden sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta rahoitettavilla hankkeilla. Strategiaa voidaan toteuttaa myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksen, Leader -toimintaryhmän tai esimerkiksi maakuntaliiton kautta toteutettavilla ja rahoitettavilla hankkeilla.

Kalatalousryhmän myöntövaltuuksista toteutettavissa hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

Pakolliset kriteerit:

 • Hanke ja siinä toteutettavaksi suunnitellut toimenpiteet ovat Sisä-Suomen kalatalousryhmän paikallisen strategian sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman mukaisia.
 • Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toimenpiteen toteuttamiseksi.
 • Hakijan (tai tuen siirronsaajan), tuettavan toimenpiteen ja hakemuksen tulee täyttää lainsäädännössä, ohjelma-asiakirjassa tai hallinnollisissa määräyksissä sille / niille säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
 • Hankkeen tavoitteiden tulee olla selkeitä ja toteuttamiskelpoisia.
 • Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuullisia suhteessa hankkeen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

 

Täydentävät kriteerit

Pakollisten hankekriteereiden lisäksi hankkeita arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin täydentäviin hankekriteereihin:

 • Hanke toteuttaa riittävästi paikallislähtöisen kehittämisen perusperiaatteita, joita ovat: alueperusteisuus, alhaalta-ylös-periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen.
 • Hankkeen kautta luodaan suoraan tai välillisesti mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tai yritysten syntymiselle tai edistetään uusien yrittäjien tai nuorten saamista alalle.
 • Hankkeessa toteutetaan tai edistetään elinkeinokalatalouden infrastruktuurin parantamista, rakentamista tai niihin tähtäävien suunnitelmien tekemistä.
 • Hankkeessa edistetään alueella uusien innovaatioiden käyttöönottoa, kehittämistä tai kokeilemista.
 • Hankkeessa edistetään uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien tai tuotteiden laadun parantamista.
 • Hankkeessa edistetään energiansäästöä, uuden ympäristölle vähemmän haitallisen teknologian käyttöönottoa sekä vähähiilisempään talouteen siirtymistä.
 • Täydentäviä kriteereitä arvioidaan suhteessa hankkeen kustannuksiin ja hankesuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpiteisiin.

 

Hakuajat ja hakemusten käsittely

Sisä-Suomen kalatalousryhmä noudattaa hankkeiden haussa jatkuvan haun periaatetta. Kalatalouden hankehakemukset tehdään Hyrrässä. Tämän jälkeen ELY-keskus pyytää hankkeesta tarkoituksenmukaisuuslausunnon edelleen Sisä-Suomen kalatalousryhmän jaostolta. Kalatalousryhmän jaosto tulee käsittelemään sille saapuneita lausuntopyyntöjä / hankehakemuksia noin neljä kertaa vuodessa.
Kalatalousryhmän jaosto tekee hankehakemuksista harkintavaltalausunnon toimivaltaiselle ELY-keskukselle. ELY-keskus ei voi poiketa harkintavaltalausunnossaan kalatalousryhmän jaoston päätösesityksestä ilman painavaa syytä. Riittävän painavia syitä voivat olla esimerkiksi haetun toimenpiteen lain- tai ohjelmanvastaisuus tai hakijan kelpoisuuteen (luotettavuus, riittävät taloudelliset resurssit yms.) liittyvät seikat.

EMKR – Tukihakulomake

 

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!