Kalaparlamentin tarkoituksena on koota kala-alan yrittäjät ja kehittäjät yhteen kuulemaan mielenkiintoisista alan asioista ja uutisista. Samalla toimijat pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja pääsevät verkostoitumaan toisten kanssa. Kalaparlamentti kohdennettu erityisesti Sisä-Suomen Kalaleaderin toimijoille, mutta tilaisuuksiin voi vapaasti osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Parlamentti kokoontuu kahden kuukauden välein pääasiallisesti etäyhteyksin, mutta toisinaan myös live-tilaisuuksina.

Kalaparlamentti 25.1.2023

Vuoden 2023 ensimmäisessä Sisä-Suomen Kalaleaderin Kalaparlamentti järjestettiin keskiviikkona 25.1. klo 13-15. Tällä kertaa tilaisuuteen pystyi osallistumaan Teams-etäyhteyksin, Päijänne-Leaderin toimistolle saatiin kylläkin yksi vieraileva Kalaleader aktivaattori Kainuun ja Koillismaan alueelta. Kalataloudesta kiinnostuneet ovat mukavasti löytäneet Kalaparlamentti-tilaisuuden. Jälleen kerran osallistujien määrä kasvoi edellisestä tilaisuudesta, osallistujia oli tällä kertaa yli 40.

Tämän kertainen Kalaparlamentti järjestettiin hieman eri kuvioilla kuin aiemmat parlamentti. Sisä-Suomen Kalaleaderin ajankohtaisten asioiden ja alueen toimijoiden ajankohtaisten aiheiden lisäksi kuultiin ajankohtaisia kuulumisia muilta Kalaleader-alueilta. Samana päivänä Kuha-Suomen Kalaleaderin “Kaupallisen kalastuksen superpäivään” osallistuneet olivat myös linjoilla. Kala-aktivaattorien esitykset herättivät runsaasti keskustelua ja kysymyksiä, kahden tunnin tilaisuus vierähti niin nopeasti, että seuraavan Kalaparlamentin ajankohtakin jäi sopimatta. Tiedotetaan tulevan tilaisuuden ajasta ja paikasta myöhemmin.

Kalaleader-alueet ja aktivaattorien yhteystiedot.

Esitysten jälkeen Jorma Kirjavainen kertoi kuulumisia EMKVR-kauteen ja yleisiin asioihin liittyen. Muutamia poimintoja Jorman puheenvuorosta ja myöhemmästä keskustelusta:

 • Hyrrän kanssa ollut teknisiä ongelmia, päätöksiä hankehakemuksiin ei voi tällä hetkellä tehdä. Ongelma korjaantuu toivottavasti mahdollisimman pian.
 • Edellisen ohjelmakauden rahoitusta on vielä jäljellä. Myöhemmin ministeriöltä tietoa tästä.
 • Linjaukset kalatalouden hankkeisiin on viimeistelyä vaille. Komission kommentteja muutamiin asioisin odotellaan.
 • Uuden ohjelmakauden kuvioista esiin nousi mm. selektiivisten pyydysten tuet sekä aloittavan kalastajan lainan takausinstrumentit.
 • EMKVR-tukiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö löytyy TÄÄLTÄ.
 • Pikaisesti käytiin läpi myös Sisä-Suomen Kalaleaderin Mestari-Kisälli -hankkeet. Lisätietoa näistä seuraavista linkeistä:

Kalaparlamentin Kalaleader-alueiden esitykset löytyvät TÄSTÄ linkistä. Alaosan nuolilla tai nuolinäppäimillä pääset siirtymään esityksessä eteenpäin.

Käy vastaamassa Kalaparlamentin jatkot -kyselyyn. Vastausten avulla pyrimme kehittämään Kalaparlamentti-konseptia. Seuraavan Kalaparlamentin ajankohta on vielä auki, tästä tiedotetaan myöhemmin.

Kalaparlamentti 23.11.2022

Historian toinen Sisä-Suomen Kalaleaderin Kalaparlamentti järjestettiin keskiviikkona 23.11.2022 klo 13. Tällä kertaa tilaisuuteen pystyi osallistumaan etänä, mutta myös paikan päällä Asikkalan koulutuskeskus Salpauksessa. Saman päivän aikana Asikkalassa vietettiin Mestari-Kisälli 2-hankkeen avaustilaisuutta. Kalaparlamenttiin osallistui tällä kertaa yhteensä 26 henkilöä.

Tämänkertaisen Kalaparlamentin aiheet ja esitykset:

 • Koulutuskeskus Salpauksen opetusalapäällikkö Heikki Tuomainen kertoi ennen itse Kalaparlamenttia oppilaitoksesta, koulutuksen muutoksista, opiskelijoiden innokkuudesta hakeutua alan koululaitoksiin sekä elinkeinokalatalouden työvoimapulasta.
 • Tuomaisen jälkeen Sisä-Suomen Kalaleaderin kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen avasi tilaisuuden kertomalla itse Kalaparlamentista ja sen tarkoituksesta; Kalaparlamentti on avoin tilaisuus, jossa sana on vapaa sekä kaikki voivat kommentoida ja keskustella elinkeinokalatalouden liittyvistä aiheista.
 • Tapio Keskinen (Luke) kertoi omasta työstään saalisilmoitusten, kalatalouden ja tutkimuksen parissa. Keskinen jakoi esityksessään tilastotietoa muikkusaaliin ja muikun kulutuksen muutoksista. Tapio kertoi myös paljon muuta tietoa elinkeinokalatalouteen liittyen sekä yhdessä pohdittiin muikun kalastuksen tulevaisuuden näkymiä. Keskisen mielenkiintoisen esityksen löydät TÄÄLTÄ. Suomalaisten kalatuotteiden ilmastovaikutuksista kertovan tuoreen tutkimuksen puolestaan TÄÄLTÄ.
 • Järki Särjen Ari Seppälä esitteli yrityksensä toimintaa ja kertoi sen historiasta. Yrityksen toimintaperiaatteena on ollut valmistaa herkullisia tuotteita mahdollisimman ekologisesti ja kestävästi. Järki Särki -tuotteet ovat osallistuneet moniin kilpailuihin ja onkin palkittu useasti, tänä vuonna Järki Särki palkittiin vuoden vastuullisimpana tuotteena. Seppälä kertoi esityksessään myös kuinka särjen maine ruokakalana on parantunut viime vuosina. Järki Särki esityksen lataat TÄÄLTÄ.
 • Viimeisenä varsinaisessa esityksessä kuultiin Sisä-Suomen Kalaleaderin kalatalouskoordinaattori Janne Niemimäen koordinoimista Mestari-Kisälli-hankkeista. Ensimmäinen ammattikalastajien rekrytoimiseen tähtäävä hanke päättyi elokuussa 2022. Hyväksi todettua hanketta päätettiin jatkaa ja näin käynnistyi jatkohanke; Mestari-Kisälli 2. Koska elinkeinokalatalouden työvoimapula ei rajoitu vain kaupallisen kalastuksen puolelle, vaan mm. vesiviljelyn puolella uusia osaajia kaivataan kipeästi. Tämän vuoksi Mestari-Kisälli toimintamallia on päätetty jatkaa myös kalankasvatuksen puolelle. Niemimäen esitys TÄÄLTÄ.
 • Esitysten jälkeen käsiteltiin osallistujilta etukäteen tulleita aiheita ja kysymyksiä, sekä osallistujat saivat vapaasti kertoa omista aiheista.
  • Juteltiin Hätälän “Kalastajalle kiitos” -rahoista ja niiden käytöstä Sisä-Suomen Kalaleaderin toiminta-alueella. Janne Ruokolainen ehdotti Kalaleaderin ohjausryhmälle rahojen hyödyntämistä kalastajien opintomatkoihin. Tilaisuuteen osallistuneet kalastajat puolsivat ehdotusta.
  • Uuden EMKVR-ohjelmakauden rahoituksesta ja hankkeiden päätöksistä keskusteltiin. Pohjois-Savon ELY:n Jorma Kirjavainen ja Tero Nieminen avasi tämän hetken tilannetta. Tarkemmat hankkeiden tukiprosentit ja linjaukset selviää toivottavasti lähiaikoina. Jorma Kirjavaisen edellisen Kalaparlamentin esityksen rahoitukseen liittyen löydät TÄÄLTÄ.
  • Kalaparlamentissa keskusteltiin ideasta, jossa kalastajien yhteisellä koulutushankkeella opeteltaisiin kalastusveneen rakentamista. Hankkeen idea on hyvä, mutta rahoituksen ja hankkeen organisoinnin järjestäminen haasteellista. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n vastaavanlaisen hankkeen loppuraportti löytyy TÄÄLTÄ.
  • Tilaisuudessa keskusteltiin myös kaupallisten kalastajien kalastuslupien saamisen vaikeudesta. Suuria eroja lupien myöntämisen suhteen on alueellisesti. Todettiin, että keskustelu aiheesta vesialueen omistajien kanssa on tärkeää sekä tieteeseen ja tilastoihin perustavan tiedon jakaminen tieto heille on oleellista.
 • Esitysten aikana Teamsin kommenttikenttään jaettiin hyödyllisiä linkkejä aiheisiin liittyen:
 • Koko tämänkertaisen Kalaparlamentti-tilaisuuden tallenteen löydät TÄÄLTÄ. Tallenne katsottavissa 23.3.2023 saakka.

Käy vastaamassa Kalaparlamentin jatkot -kyselyyn. Vastausten avulla pyrimme kehittämään Kalaparlamentti-konseptia.

Seuraava Kalaparlamentti järjestetään 25.1.2023, tällä kertaa pelkästään etäyhteyksin. Lisätietoja tilaisuudesta ja sen ohjelmasta lähempänä ajankohtaa.

Kalaparlamentti 21.9.2022

Sisä-Suomen Kalaleaderin ensimmäinen Kalaparlamentti järjestettiin 21.9.2022 klo 13 etäyhteyksin. Kalaparlamentin tarkoituksena on koota kala-alan yrittäjät ja kehittäjät yhteen kuulemaan mielenkiintoisista alan asioista ja uutisista. Samalla toimijat pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja pääsevät verkostoitumaan toisten kanssa.

Ensimmäisessä tilaisuudessa kerrottiin itse Kalaparlamentista ja pohdittiin miten tavoitettaisiin parhaiten mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut mukaan tilaisuuksiin. Nyt tilaisuus järjestettiin vain etäyhteyksin ja linkkiä teamssiin jaettiin avoimesti sosiaalisessa mediassa ja kutsu tilaisuuteen lähetettiin tiedossa oleville toimijoille myös mm. sähköpostitse. Tällä kertaa osallistujia oli parhaimmillaan 14 henkilöä. Kalaparlamentin on tarkoitus kokoontua kahden kuukauden välein ja toivottavasti yhä useampi osallistuu parlamenttiin, kun siitä on vakiintunut tasaisin väliajoin kokoontuva tiedotusfoorumi. Toki tällä kertaa ajankohta osui keskelle hyvin kiivasta kalastussesonkia, eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua muiden kiireiden vuoksi. Tämän vuoksi Kalaparlamenteista kootaan jälkeenpäin lyhyt tiivistelmä, jotta kaikki halukkaat pääsevät tarkistamaan minkälaisia asioita tilaisuudessa käsiteltiin sekä listataan tilaisuudessa tulleita vinkkejä/linkkejä ja muita hyödyllisiä asioita.

21.9. Kalaparlamentissa esiin tulleet asiat ja esitykset:

 • Janne Ruokolainen (kalatalousaktivaattori, Sisä-Suomen Kalaleader), kertoi itse Kalaparlamentista ja sen toiminta-ajatuksesta.
 • Janne Niemimäki (kalatalouskoordinaattori, Sisä-Suomen Kalaleader), esitteli elokuussa 2022 alueen kalatalouden toimijoille järjestetyn kyselyn tuloksia ja pohdintoja sen pohjalta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää minkälaisia toimitiloja (lähinnä pakastetiloja) yrittäjiltä löytyy ja olisiko heillä kiinnostusta kehittää yhteisiä uusia/kunnostettuja tiloja. Esitys
 • Antti Kinnunen (projektipäällikkö, XAMK) kertoi kala-alan logistiikasta ja sen tehostamisesta. XAMK:n Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen –hankkeessa pureuduttiin Itä-Suomen logistisiin haasteisiin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Esitys
 • Jorma Kirjavainen (johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY) jakoi tietoa uudesta EMKVR-ohjelmakaudesta ja kertoi miten sen valmistelu ja täytäntöönpano on edistynyt. Lisäksi hän kertoi minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia uusi ohjelmakausi tuo tullessaan. Esitys
 • Esitysten jälkeen (ja niiden aikanakin) osallistujat keskustelivat päivän aiheista ja vähän muistakin mielenpäällä olleista asioista. Tässä linkkejä, joita jaettiin Kalaparlamentissa:
 • Kalaparlamentin lopussa pohdittiin seuraavaa tapaamista, alustavasti päädyttiin marraskuun loppupuoleen tai joulukuun alkuun, jolloin muikun mätikausi on jo ohi. Tilaisuus on mahdollisesti Asikkalassa Koulutuskeskus Salpauksessa samalla, kun järjestetään Sisä-Suomen Kalaleaderin Mestari-Kisälli 2 -hankkeen avaustilaisuus.
 • Koko Kalaparlamentti-tallenteen löydät täältä (tallenne on katsottavissa 19.1.2023 asti).

Kiitos kaikille osallistujille, tästä on hyvä jatkaa Kalaparlamentin kehitystä ja levittää sen ilosanomaa eteenpäin!

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!