Vesiviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikkeiden tuotantoaloista. Yli puolet suomalaisten ostamasta kotimaisesta kalasta on viljeltyä ja sen vuoksi vesiviljelyllä on tärkeä rooli suomalaisessa elinkeinokalataloudessa.

Vesiviljely Mestari-Kisälli-toimintamallin kehittämishankkeella konseptoidaan toimintamalli, jonka tarkoituksena on rekrytoida ja kouluttaa uusia vesiviljelijöitä vastaamaan olemassa olevaan työvoimantarpeeseen Suomessa. Tarve uusille työntekijöille on syntynyt uusien kalankasvatuslaitosten perustamisen ja vanhojen työntekijöiden ikääntymisen myötä. Toimintamallin kehittämishankkeella luodaan konsepti, joka valmistuttuaan skaalataan vastaamaan valtakunnallisia osaajatarpeita.

Kehittämishankkeessa muodostetaan alan yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja kehittäjäkumppanien dynaaminen verkosto osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja siihen vastaamiseksi. Tämän verkoston avulla valmistellaan vesiviljelyn osaamisen lisäämiseen tähtäävä koulutuskonsepti. Varsinainen vesiviljelyn Mestari-Kisälli koulutushanke toteutetaan myöhemmin esiselvityksen tuotoksia hyödyntäen.

Vesiviljelyn Mestari-Kisälli-toimintamallin kehittämishanke on saanut rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta.

Hankkeen nimi: Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -toimintamallin kehittäminen
Hankeaika: 1.11.2022-30.9.2023

Hankkeen yhteystiedot:

Kalatalouskoordinaattori
Janne Niemimäki
044 744 0396
janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

Hankkeessa tapahtuu:

7.12.2022 TIEDOTE hankkeen käynnistymisestä.

7.12.2022 KYSELY vesiviljely-yrityksille hankkeesta ja siihen osallistumisesta.

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!