Mestari-kisälli 2 -hanke

Oletko kiinnostunut ammattikalastajan urasta? Haluatko olla kehittämässä suomalaista elinkeinokalataloutta? Hae mukaan mestari-kisälli 2 -hankkeeseen! Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 3 mestari-kisälliparia, koko hankkeen aikana on tarkoitus rekrytoida yhteensä 10 uutta ammattikalastajaa Sisä-Suomen Kalaleaderin alueelle, joten mukaan ehtii vielä hyvin. Myös kokeneiden kalastajien, jotka haluavat välittää tietoa kalastuksesta uusille tuleville ammattikalastajille ja haluaisivat ottaa kisällin opastukseensa, kannattaa olla yhteyksissä.

Elinkeinokalatalouden tulevaisuudennäkymät tulonlähteenä ovat varsin hyvät. Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta on elintärkeää, että Suomessa varmistetaan kotimaisen kalatalouden tulevaisuus myös alkutuotannossa. Lisää ammattikalastajia tarvitaan myös, jotta voidaan vastata kasvavan lähiruoan ja paikallisen kalan kysyntään. Sisä-Suomen kalaleaderin toiminta-alueella ammattitaitoisille kalastajille olisi suuri kysyntä etenkin Keski-Suomen pohjoisosissa.

Sisä-Suomen Kalaleaderin (silloisen kalatalousryhmän) mestari-kisälli -hankkeen (1.6.2019-31.8.2022) hyvien kokemusten perusteella päätettiin hyväksi todettua mallia jatkaa uudella mestari-kisälli 2-hankkeella. Aiemmassa hankkeessa mukana oli yhteensä 10 kisälliä, joista 9 on suorittanut hankkeen loppuun asti. Mukana olleista kisälleistä 6 on työllistynyt kalatalouden pariin Sisä-Suomen Kalaleaderin alueelle, osa perusti oman kalastusyrityksen, toiset jatkoivat töitä kalastajan apuna. Toimialan jatkuvuuden kannalta on tärkeää saada uusia nuorempia tekijöitä alkutuotannon pariin. Aiemman mestari-kisälli -hankkeen myötä toimijat verkostoituivat ja loivat kontakteja keskenään, joka parantaa toimialan mahdollisuuksia toimia taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Hankkeen tarkoituksena on rekrytoida uusia ammattikalastajia Sisä-Suomen kalaleaderin alueelle. Hankkeessa kisälli työskentelee mestarin opissa yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy jokaisen eri kalastussesongin työvaiheeseen. Sekä mestari että kisälli saavat korvauksen lähityöskentelyyn käytetystä ajasta. Mestareina toimiville ammattikalastajille palkkio maksetaan työkorvauksena, kisälleillä on mahdollisuus hakea apurahaa (500 €/jakso, yhteensä 6 jaksoa hankkeen aikana). Kisälleille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen puitteissa kaupalliselle kalastajalle oleellisiin koulutuksiin. Kisällit voivat suorittaa koulutuskeskus Salpauksessa kalatalouden tutkinnon tai tutkinnonosia.

Hankkeen yksi tärkeä osa-alue on tiedottaminen ja positiivisen mielikuvan luominen elinkeinokalataloudesta. Moni nuori ei lähde kala-alalle, koska on olemassa vahva mielikuva siitä, että ammattikalastajana toimiminen on erittäin raskasta ja taloudellisesti kannattamatonta. Vaikka työ on fyysistä ja vaihtelevat olosuhteet määrittelevät pitkälti yrittäjän tuloksen, nykypäivän kehittyneillä tekniikoilla ja työkaluilla fyysistä rasitusta on saatu vähennettyä ja yrittäjien kannattavuutta jalostusta kehittämällä ja erilaisia myyntikanavia kehittämällä on parannettu. Näistä asioista ja mestari-kisälli-toiminnasta tiedottamalla lisätään kiinnostusta alaa kohtaan.

Hankkeessa mukana olevat kisällit otetaan mukaan kalastajien yhteisiin ammattikalastajien ja kalatalouden toimijoiden verkostoihin ja tapaamisiin, joita on kehitetty kalaleaderin edellisen ohjelmakauden hankkeissa. Lisäksi pyritään kehittämään erillistä uusien kalastajien verkostoa. Näiden yhteisten tapaamisten ja verkostojen avulla kisällien ja ammattikalastajien työssä jaksaminen sekä alalla viihtyminen paranevat ja toimijat voivat vaihtaa kuulumisia ja uusia ajatuksia liittyen kalastukseen ja kalatalouteen.

Projektissa mukana oleva kisälli voi toimia hankkeessa mm. koulutuskeskus Salpauksen kalatalouden opiskelijana, kalastajan työntekijänä, TE-toimiston työkokeilun piirissä tai yrittäjänä. Kisälliksi voi lähtökohtaisesti hakeutua kuka tahansa ammattikalastuksesta kiinnostunut henkilö, jolla on motivaatiota kehittyä tulevaisuudessa kaupalliseksi kalastajaksi. Sisä-Suomen Kalaleaderin ja Mestari-Kisälli 2 -hankkeen toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä Kouvolan, Pertunmaan ja Kuhmoisten kunnat.  

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri-,kalatalous- ja vesiviljelyrahastolta, Suomen valtiolta sekä alueen kunnilta.

Hankkeen nimi: Mestari-Kisälli 2 -hanke
Hankeaika: 16.6.2022-31.12.2025

Mestari-kisälli 2-hankkeen yhteystiedot:

Janne Niemimäki, kalatalouskoordinaattori
0447440396
janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIKTOK

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!