Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä

Hankkeen tavoitteena on tehdä esiselvitys kiertovesikasvatusliiketoiminnan aloittamiseksi Päijät-Hämeessä. Esiselvityksen avulla kartoitetaan em. liiketoiminnan potentiaali alueella, kysyntä ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti sekä potentiaalisimmat laitossijaintipaikat. Hankkeessa laaditaan alustavat investointi- ja rahoitussuunnitelmat kiertovesikalankasvatuslaitokselle kannattavuus- ja kassavirtalaskelmineen. Selvityksen pohjalta luodaan ehdotus liiketoiminnan kehittämishankkeeksi useamman yrityksen konsortiona sekä selvitetään kalanjalostajien, kalatukkujen ja muiden jälleen myyjien, ravintoloiden ym. alan toimijoiden kiinnostus alueella kiertovesikasvatetun kalan hyödyntämiseksi. Selvityksessä kartoitetaan myös potentiaalisia sijoittajia ja muita rahoittajia.

Hanke toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksen levänkasvatushankkeen kanssa, jossa tutkitaan levien soveltuvuutta kiertovesikalankasvatuslaitoksen poistovesien puhdistukseen. Hanke toteuttaa Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Hankeaika: 17.8.2017-31.7.2019

Loppuraportti: Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä

 

 

 

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!