Käynnissä olevat hankkeet

 

VAKAVA, Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihanke

Hanke edistää tällä hetkellä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä (mm. särkikalat). Alan toimijoista kootaan verkosto, jonka avulla pystytään parantamaan raaka-aineiden ja jatkojalosteiden logistiikkaa, sekä jakamaan tietotaitoa kalastamisesta ja kalojen hyödyntämisestä. Kohderyhmänä ovat alueen kalastajat, jalostajat, kehittäjät ja tutkijat sekä lopputuotteiden käyttäjät.

Lue lisää hankkeen sivuilta ja facebookista.

 

Kierrenuotan kehittämishanke

Kehitetään kaksi eri tyyppistä kaupalliseen kalastukseen soveltuvaa nuottaa, joilla voi kalastaa avovesikaudella yksin. Nuotat on tarkoitus rakentaa sellaisiksi, että niistä saadaan selektiivinen pyydys alueille, jossa on pienehköt vesialueet, pienet markkinat ja yksin toimivia kalastajia. Nuottia testataan kaksi avovesikautta vuosina 2017 ja 2018.

Lue lisää

 

Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä (Kiertovesikasvatus liiketoiminnaksi 2020)

Hankkeessa tehdään esiselvitys kiertovesikasvatusliiketoiminnan aloittamiseksi Päijät-Hämeessä. Esiselvityksessä kartoitetaan em. liiketoiminnan potentiaali alueella,
kysyntä ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti sekä potentiaalisimmat laitossijaintipaikat. Hankkeessa laaditaan alustavat investointi- ja rahoitussuunnitelmat
kiertovesikalankasvatuslaitokselle kannattavuus- ja kassavirtalaskelmineen. Selvityksen pohjalta luodaan ehdotus liiketoiminnan kehittämishankkeeksi useamman
yrityksen konsortiona sekä selvitetään kalanjalostajien, kalatukkujen ja muiden jälleen myyjien, ravintoloiden ym. alan toimijoiden kiinnostus alueella kiertovesikasvatetun
kalan hyödyntämiseksi. Selvityksessä kartoitetaan myös potentiaalisia sijoittajia ja muita rahoittajia.

Lue lisää

 

Aquaponisen vesiviljelyn mallin suunnitteluhanke

Hankkeessa selvitetään kiertovesiviljelyn kannattavuutta ja mahdollisuuksia maaseudulla. Suljetun vesiviljelyn avulla olisi mahdollista tuottaa terveellistä lähiruokaa eli kalaa ja vihanneksia ympärivuotisesti. Suljetussa vesiviljelyssä kierrätetään vettä ja ravinteita, joten se on ekologinen tapa tuottaa lähiruokaa. Tuotetulle ruualle pyritään saamaan luomu-status. Vesiviljelysysteemissä voidaan hyödyntää maaseudulla tyhjillään olevia rakennuksia. Hankkeessa selvitetään vesiviljelyyn liittyviä teknisiä ratkaisuja sekä testataan ja hankitaan tietoa vesiviljelyyn parhaiten soveltuvista kasveista, kaloista sekä kalanrehusta sekä liiketoimintakonseptia, jota voidaan monistaa muille maaseutualueille.

Lue lisää

 

Selvitys Sisä-Suomen kalaraaka-ainevirroista viennin näkökulmasta

Euroopassa on kysyntää Sisä-Suomen järvikalalle. Raaka-ainevirrat ovat kuitenkin verrattaen pieniä ja hajallaan. Raaka-ainevirtojen kokoamiseksi on koottava tiedot virtojen määristä ja sijainneista. selvitys tehdään sekä ostajien, alkutuottajien että jalostajien näkökulmasta. Nämä toimijat pyritään saamaan tekemään entistä parempaa yhteistyötä. Hanke linkitetään muihin alan toimijoihin ja hankkeisiin.

Lue lisää

 

 

 

Päättyneet hankkeet                              Toteuttaja         Kesto                          Kalatalousryhmän tuki 

Järvikala markkinoille Jyväskylän ammattikorkea-  koulu 17.8.2017 – 30.6.2018 23 827 €
Kapeenkosken kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvityshanke Kapeenkoski Oy 1.10.2016 – 31.12.2018 4 000 €
Täpläravun ja vajaasti hyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen vauvasta vaariin Nyystölän osakaskunta 15.3. – 31.12.2017 4 390 €
Villin kalan käytön edistämishanke Koulutuskeskus Salpaus 22.5. – 30.9.2017 7 000 €

 

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!