Järvikala markkinoille – esiselvityshanke

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksistä ja kehittämistarpeista sekä tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja reunaehdot kalaraaka-aineen tehokkaammasta hyödynnettävyydestä Keski-Suomessa. Tarkoitus on myös luoda edellytykset pilottihankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää ja testata tekniikoita ja toimintatapoja tuoreen kalan tuotantoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää keskisuomalaisen kalaraaka-aineen saatavuutta, kannattavuutta sekä aktivoida lisää kalastajia kaupalliseen toimintaan.

Hankkeessa selvitetään olemassa olevat toimijat ja verkostot sekä kustannustehokkaaseen tuotantoon tarvittavat logistiikkaketjut ja muu kalataloutta tukeva infrastruktuuri. Hankkeessa selvitetään kalatuotteiden logistiikalle tehokasta toimintamallia, jolla vähennetään kuljetuskustannuksia, varmistetaan raaka-aineiden nykyistä tasaisempi saanti ja parannetaan tuotteiden laatua. Hanke toteuttaa Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.10.2017-30.6.2018
Loppuraportti: Järvikala markkinoille – esiselvityshanke

 

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!