Osallistu tulevan kauden strategiatyöpajoihin 3.11.2020

24.10.2020

Päijänne-Leader ry:n paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2021-2027 laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja muiden paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Strategia laaditaan yhteistyössä Etpähä ry:n kanssa koko Päijät-Hämeen alueelle ja siihen sisällytetään maaseudun kehittämisen lisäksi myös kaupunkialueiden ja elinkeinokalatalouden kehittäminen.

Ensimmäinen versio strategiasta ja hakemus Leader-ryhmäksi jätetään maa- ja metsätalousministeriöön alustavan aikataulun mukaan 31.3.2021. Strategia perustuu alueesta laadittuun SWOT- eli nelikenttäanalyysiin ja siitä johdettuihin kehittämistarpeisiin.

Päijät-Hämeen Leader-ryhmät järjestävät konsulttitoimisto MDI:n kanssa kaksi samansisältöistä, kaikille avointa strategiatyöpajaa tiistaina 3.11.2020 klo 13-15 ja 17.30-19.30 sähköisesti Zoom-alustalla. Ilmoittaudu mukaan työpajoihin viimeistään 30.10. tästä linkistä

Työpajoissa käydään läpi Päijät-Hämeen Leader-alueen haasteita ja onnistumisia ja tunnistetaan alueen kehittämistarpeita.

Voit vaikuttaa strategian sisältöön myös laittamalla meille suoraan kehittämisehdotuksia tai muita havaintoja sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijanne-leader.fi tai etpaha@phnet.fi.

Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori vaihtui

1.10.2020

Sisä-Suomen kalatalousryhmän uudeksi kalatalouskoordinaattoriksi valittiin Katja Svahnbäck

 

Uusia kalastajia kisällitoiminnan kautta alalle houkutteleva Mestari-Kisälli-hanke on saatu jo loppusuoralle ja lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa- hanke polkaistu hyvään vauhtiin. Näitä Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoimia hankkeita aiemmin koordinoinut Maiju Puranen siirtyi kesällä uusiin tehtäviin ja kalatalousryhmälle rekrytoitiin vastikään uusi kalatalouskoordinaattori. Päteviä hakijoita paikkaan oli useita. Näistä tehtävään valittiin Katja Svahnbäck, joka aloitti työt 1.9.2020. Alla olevassa haastattelussa Katja vastaa kysymyksiin vajaan kuukauden kokemuksella kalatalouskoordinaattorina.

Esittelisitkö itsesi lyhyesti?

Olen Katja Svahnbäck ja kotoisin Varsinais-Suomesta. Kiinnostukseni kaloihin ja vesiympäristöön heräsi jo lapsena ja johdatti minut opiskelemaan kalataloutta sekä ympäristönhoitoa kalakouluun Paraisille. Valmistuin Iktyonomiksi (AMK) vuonna 2008 jonka jälkeen jatkoin akvaattisten tieteiden opintoja Helsingin yliopistossa ja kouluttauduin myös luonnontieteelliseksi tutkimussukeltajaksi. Valmistun filosofian maisteriksi limnologiasta vielä tämän syksyn aikana. Kaloihin ja vesiympäristöön liittyvää työkokemusta minulle on vuosien saatossa kertynyt runsaasti muun muassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja Metsähallituksella työskennellessäni. Viimeisimpänä tehtävänä ennen kalatalouskoordinaattoriksi siirtymistäni tein YVA-mukaisia kalastoon liittyviä kartoitustöitä Vahanen Environmentilla.

Viimeiset vuoteni ovat kuluneet miehen työkomennusten perässä maailmalla, ensin Pekingissä ja viimeisenä Brysselissä. Ulkomaanvuosia värittivät uusien kielten ja kulttuurien ohella lastemme syntymät. Menneen kesän ohjelmaan kuului perheemme muutto takaisin Suomeen ja nyt syksyllä uusi, mielenkiintoinen työ kalatalouskoordinaattorina alkoi.

Miltä tuntui aloittaa kokonaan uudenlaisessa työtehtävässä?

Uusi työyhteisöni on ottanut minut lämpimästi vastaan ja perehdyttänyt käynnissä oleviin mielenkiintoisiin hankkeisiin. Hanketyö on minulle verrattain uutta, joten päivät ovat täyttyneet uutta oppien ja hankkeisiin tutustuen. On hienoa huomata miten laajasti omaa koulutustaustaa, aiempia työkokemuksia ja niiden kautta syntyneitä kontakteja pystyy hyödyntämään hanketyössä.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Toivon koordinoimieni hankkeiden avulla saavani aikaan jotain konkreettista, josta olisi todellista hyötyä alueen kalataloudelle tulevaisuudessa. Odotan oppivani paljon uutta hanketyöstä ja kehittyväni myös työntekijänä. Hanketyössä erityisesti yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeitä elementtejä ja odotankin pääseväni nopeasti sisälle hankkeisiin myös tältä osin.

Olet jo käynyt keskusteluja mestareiden ja kisällien kanssa. Mitä näistä keskusteluista on jäänyt päällimmäisenä mieleen?

Mestareiden ja kisällien kanssa käymäni keskustelut ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja auttaneet minua pääsemään kunnolla sisään hankkeeseen. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen niin mestareiden kuin kisällienkin usko siihen, että kotimaista järvikalaa kalastavia yrittäjiä tarvitaan jatkossakin ja että tällainen yritystoiminta voi olla kannattavaa myös tulevaisuudessa. Alasta kiinnostuneita nuoria siis löytyy mutta alalle siirtyminen ilman oikeanlaista tukea voi olla haastavaa.  Päällimmäisenä on jäänyt mieleen myös mestari-kisälliparien kokema yhteistyön onnistuminen ja sen jatkuminen osalla pareista myös hankkeen jälkeen.

Olet ehtinyt työskennellä jo hetken myös Lähikalan arvoketjun kehittämishankkeessa. Mitkä näet suurimpina haasteina arvoketjun kehittämisessä? Entä mitkä voisivat olla ratkaisut näihin haasteisiin?

Lähikalan arvoketjun kehittämishanke on hyvin laaja kokonaisuus. Siinä pyritään tarttumaan muun muassa viestinnässä, yhteistyössä, logistiikassa, lupapolitiikassa ja jalostuksen raaka-aineen saatavuudessa esiintyviin ongelmakohtiin, jotta elinkeinokalatalouden piirissä työskentelevien yrittäjien työ olisi tulevaisuudessa kannattavampaa.

Yhtenä suurimpana haasteena kotimaisen järvikalan kannalta näen norjalaisen tuontilohen ”yliedustuksen” kauppojemme ja ravintoloidemme tarjonnassa. Monipuolisen viestinnän keinoin olisi mahdollista tuoda näkyvämmin esiin kotimaista kalatalouselinkeinoa ja painottaa kotimaisen järvikalan puhtautta sekä ekologisuutta. Lähiruoka-ajattelu on nyt nouseva trendi, jonka myötä myös kotimaisen järvikalan kysynnän toivoisi nousevan nykyisestä. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kuten särkikalojen kohdalla kysyntä onkin saatu lisääntymään jo mukavasti, mutta haasteita riittää edelleen muun muassa heikkoon reseptiikkaan sekä jalostuksen raaka-aineiden saatavuuteen liittyen.  Kotimaisesta järvikalasta valmistettujen elintarvikkeiden lajikirjo onkin edelleen melko suppea kauppojemme hyllyillä ja esimerkiksi särkikaloja hyödynnetään vielä melko heikosti ihmisravinnoksi. Näihin haasteisiin ja pullonkauloihin ratkaisuja löytämällä voimme saada markkinoille laadukkaita kotimaisia kalatuotteita, jotka pystyvät kilpailemaan tuontikalaa vastaan ja nostavat kotimaisen kalan arvoa sekä arvostusta.

Mitä terveisiä haluat lähettää lukijoille?

Ravintosuositusten mukaan kalaa olisi hyvä syödä vähintään kaksi kertaa viikossa eri lajeja vaihdellen. Muistakaahan valita kaupassa ostoskoriin kotimaista kalaa ja kokeilkaa rohkeasti eri lajeja. Samalla tuette kotimaista elinkeinokalataloutta ja saatte lautasellenne puhdasta, ekologista lähiruokaa, joka on myös hiilijalanjäljeltään pienempää kuin muu eläinproteiini.

 

Mukavaa syksyä,

Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh: 044 7440396
email: katja.svahnback(at)paijanne-leader.fi
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma

Kevätkokous 20.8.2020 Pertunmaalla

10.8.2020

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään torstaina 20.8.2020 klo 18.00 Pertunmaalla Kuortin Kylätalossa. Osoite on Vanhatie 100, 19410 Kuortti.

Kokouksessa osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus sekä kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Ennen kokouksen alkua on mahdollista tutustua Kuortin Kylätalon Museoluokkaan. Paikalla opas kertomassa Museoluokasta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat sekä Päijänne-Leader ry:n mahdollinen sääntömuutos sekä aiesopimus yhdistymisestä Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisyhdistys Etpähä ry:n kanssa.

Kevätkokouskutsu2020 + esityslista

Tilinpäätös 2019 + kertomus

Vuosiraportti 2019

Valtakirja

Sisä-Suomen Kalatalousryhmän uutiskirje 1/2020

16.6.2020

SISÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN UUTISKIRJE

Kesäkuun uutiskirjeen aiheina ovat mm. uudet hankkeet ja koronatuet.

Uutiskirjeen myötä toivotamme hyvää kesää!

Uutiskirje 1/2020 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Päijänne-Leader ry:n koronavirusohjeistus

13.3.2020

Päijänne-Leaderin suositus on noudattaa viranomaissuosituksia. Suomen hallitus on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Myös isoja kokoontumisia tulee välttää.

Päijänne-Leader ry toteaa, että:

Kylätoiminnan, kalatalousryhmän sekä Leader-ryhmän osalta toiminta jatkuu entisellään, mutta toimintatavat muokkautuvat olemassa olevien suositusten mukaisesti. Pyrimme toteuttamaan suunnitellut tapahtumat mahdollisuuksien mukaan pääasiassa virtuaalisesti. Mikäli virtuaalisten tapahtumien järjestäminen on mahdotonta, siirretään ne myöhempään ajankohtaan. Työntekijät tavoittaa varmimmin  joko puhelimella tai sähköpostilla.

Vapaaehtoisten sekä luottamushenkilöiden kokoukset ja tapaamiset järjestetään ensi sijassa virtuaalisesti tai puhelimen välityksellä.

Päijänne-Leader seuraa valtakunnallisia viranomaissuosituksia aktiivisesti ja päivitämme niiden pohjalta omia linjauksiamme. Seuraamme myös alueemme kuntien oheistusta tapaamisten ja toiminnan järjestämisestä. Tiedotamme yhdistyksiä, yhteistyökumppaneita sekä jäsenistöämme mahdollisimman ajantasaisesti.

Tärkeintä on nyt asettaa yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä vapaaehtoistemme turvallisuus ja terveys edelle.

Tämä suositus koskee Päijänne-Leader ry:n toimintaa, Päijät-Hämeen Kylien kylä- ja Heimohautomo-toimintaa sekä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.

Kiitos kuluneesta vuodesta!

18.12.2019

Päijänne-Leader ry:n toimisto hiljenee jouluviikolla.
Kiitämme kuluneesta vuodesta kaikkia alueemme toimijoita ja yhteistyötahoja!
Jatkamme maaseudun kehittämistyötä jälleen ensi vuonna!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!

Päijänne-Leader ry
Päijät-Hämeen Kylät
Heimohautomo
Sisä-Suomen kalatalousryhmä

 

Tarkemmat lomatiedot:
Henna, kyläaktivaattori 20.12.2019-1.1.2020
Maiju, kalatalouskoordinaattori 23.12.2019-6.1.2020
Joonas, yhteisöaktivaattori 24.12-26.12.2019

__

Uutiskirjeet marraskuulta 2019

19.11.2019

Uutisia napakasti

Päijänne-Leaderin uutiskirje marraskuulta 2019 pitää sisällään loppuvuoden tärkeimmät tapahtumat:
Syyskokous 27.11.2019 klo 18.00 Sysmän Camping, Sysmä
Hankekahvit 4.12.2019 klo 18.00 toimistolla, Kustaankuja 2, 17200 Vääksy

Myös Uudenlaiset tapahtumat teemahankeinfoa uutiskirjeessä.
PL_uutiskirjeSyksy2019 (5)

 

Päijät-Hämeen Kylien ja Heimohautomon Kyläkirjeessä:
Vuoden Kylän hausta
Tulevista koulutuksista
Kyläsuunnitelmista
Kyläkahveista ma 2.12.2019 klo 18.00 Heinolan kk:n Kyläpirtillä
Kyläkirje4.19 (2)

 

Sääntömääräinen syyskokous

19.11.2019

Syyskokous Sysmässä

 

Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00 Camping Sysmän päärakennuksessa, osoitteessa Huitilantie 3, 19700 SYSMÄ.

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Syyskokous alkaa 27.11.2019 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!!

Syyskokouskutsu2019

Esityslista syyskokous2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Valtakirja 2019

Hallituksen erovuoroisuus ja paikkajako 2020

Uudenlaiset tapahtumat – teemahanke yhdistysten tapahtumien toteuttamiseen

18.10.2019

Tukea tapahtumien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen!

Kolmas teemahankkeemme on nimeltään Uudenlaiset tapahtumat ja se keskittyy nimenomaan yhdistysten tapahtumien toteuttamiseen.

Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi, tukea tapahtumien toteuttamista tai tukea jo olemassa olevan tapahtuman laajentamista vaikuttavuudelta, verkostoiltaan ja jatkuvuudeltaan. Hankkeen tulee tuoda alueella jotain uutta ja erityistä.

Lisää tapahtumateemahankkeesta löydät täältä!

Mikä on teemahanke?

Teemahankkeiden avulla yhdistykset, seurat ja järjestöt voivat toteuttaa pieniä yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

Kaupallisen kalastuksen Mestari-kisälli -hanke polkaistiin käyntiin

25.9.2019

Hankkeessa kaupalliset kalastajat kouluttavat alalle aikovia henkilöitä käytännön työn kautta. Tavoitteena on saada uusia kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueelle ja auttaa jo olemassa olevia kalastusyrityksiä sukupolvenvaihdoksissa.

Kotimaisen kalan tarjonta ei vastaa kysyntää ja kalastajien ammattikunta ikääntyy kovaa vauhtia. Uusille kaupallisille kalastajille olisikin tarvetta enemmän kuin alalle tulijoita löytyy. Suoraan koulun penkiltä kalastajaksi hyppääminen on hankalaa, sillä alan salaisuudet oppii parhaiten konkarin mukana liikkumalla.

Mestari-kisälli -hanke on saattanut yhteen kahdeksan kaupallista kalastajaa ja alalle aikovaa henkilöä työpareiksi ympäri Keski-Suomea ja Päijät-Hämettä. Mestari-kisälliparien yhteistyö alkoi viime viikolla pidetyn alkuinfotilaisuuden myötä ja jatkuu läpi tulevan vuoden. Hankkeen aikana osallistujat työskentelevät työpareina yhteensä kuusi kuukautta. Työjaksot sijoitetaan vuoden ajalle siten, että kalastajan kausiluontoisen työn sesongit tulevat tutuiksi. Hankkeessa on vielä tilaa yhdelle kisällille.

Haastava, mutta antoisa ammatti

Hankkeen aloitustilaisuudessa keskusteltiin kaupallisen kalastuksen julkisuuskuvasta, jonka todettiin painottuvan pitkälti ongelmiin ja negatiivisiin puoliin. Vaikka alalla on haasteensa ja ongelmakohtansa, on kyseessä kuitenkin antoisa ammatti ja elämäntapa, jota monet eivät malta lopettaa edes eläkkeelle jäätyään. Hankkeessa halutaankin kisällien kouluttamisen ohella lisätä myös kuluttajien tietoisuutta alan positiivisista puolista. Hankkeen Facebook-sivuilta voi seurata mestari-kisälliparien toimintaa ja hankkeen etenemistä tulevan vuoden kuluessa.

Kalastajien ammattikunnan ikääntyminen on ongelmana niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hankkeen myötä on kuitenkin positiivisesti yllätytty siitä, miten paljon kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneita nuoria on löytynyt. Vastaavia mestari-kisälli -hankkeita onkin tällä hetkellä useamman kalatalousryhmän toiminta-alueella Suomessa. Myös eurooppalaiset kalatalouspäättäjät ovat osoittaneet kiinnostusta vanhan mestari-kisällimenetelmän käytöstä kalastajien kouluttamisessa.

Kouluyhteistyöstä hyötyä kisälleille

Mestari-kisälli -hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Yhteistyön ansiosta kisällit saavat suorittaa hankkeen lopuksi näyttökokeena kalatalouden perustutkintoon kuuluvan tutkinnon osan ”Ammattikalastajana toimiminen”. Lisäksi kaikki hankkeeseen osallistuvat saavat suorittaa kalatalouden alalla hyödylliset hygieniapassin, ensiapukurssin sekä vuokraveneen kuljettajankirjan. Halutessaan kisällit voivat jatkaa kalatalouden perustutkinnon loppuun hankkeen jälkeen. Esimerkiksi nuoren kalastajan EU-tukien saamisessa ammatillisesta koulutuksesta on merkittävää hyötyä.

Hanketta rahoittaa ja hallinnoi Sisä-Suomen kalatalousryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Iitin ja Pertunmaan kunnat. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta, Suomen valtiolta ja alueen kunnilta.

Lisätietoja:

Maiju Puranen
kalatalouskoordinaattori
+358 44 744 0396
maiju.puranen(at)paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!