Yleishyödyllisten hankkeiden haku avautuu kesällä

8.6.2023

Leader-ryhmät saavat uudella rahoituskaudella käytössään tutut ja vain maltillisesti muuttuneet rahoitusvälineet yleishyödylliseen kehittämiseen ja investointeihin. Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi erilaiset yhdistykset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Leaderin yleishyödyllisillä investointihankkeilla voidaan tukea maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämistä, ympäristöinvestointeja sekä pieniä vesihuoltoinvestointeja.

Uudella rahoituskaudella on mahdollista tukea myös yhdistysten liiketoimintaa, joka tukee maaseudun palveluja ja jossa on todettu markkinapuute. Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitetaan Leader-ohjelmasta pääsääntöisesti 80-90 % tuella. Kehittämishankkeet voivat olla alueellisia, alueidenvälisiä tai kansainvälisiä.

Uutena rahoitusvälineenä Leaderiin ovat tulleet pienhankkeet, jotka ovat 2.000-8.000 euron kustannusarviolla toteutettavia itsenäisiä kehittämis- tai investointihankkeita. Pienhankkeiden hakumenettely on yksinkertaistettu, ja ne tulevat haettaviksi Hyrrässä syksyllä 2023.

Osa tuista haettavissa aikaisintaan kesäkuun lopussa

Maaseudun hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain kesällä ja syksyllä. Hakemukset tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Hakemusten aikatauluja tarkennetaan myöhemmin, ja tukien hakeminen on jatkuvaa, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Ruokavirasto arvioi tällä hetkellä, että ensimmäiset haut avautuvat kesäkuun lopussa, kun Hyrrä-asiointipalvelu on valmis.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyllä 2023. Tuenhakijoiden kannattaa suunnitella hankkeensa jo ennen hakujen alkamista, ja lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä Päijänne-Leaderin työntekijöiltä. Päijänne-Leaderin hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja hanketuista julkaistaan kesäkuun aikana Päijänne-Leaderin uusilla verkkosivuilla.

Leader-yritystukien haut aukeavat kesän kuluessa

8.6.2023

Suomessa valmistaudutaan uuden Maaseuturahaston kauden (2023-2027) rahoitushakujen käynnistymiseen vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Hakemusten käsittely tapahtuu uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on suunniteltu vastaamaan EU-rahoituskauden tarpeisiin. Päivitetty asiointipalvelu tarjoaa entistä parempaa opastusta ja tukea hakemuksen laatimisessa.

Leader-yritystukien piiriin kuuluvat pääosin enintään viisi henkilötyövuotta työllistävät yritykset. Tulevaisuudessa myös osa-aikaiset yrittäjät voivat hakea tukia. Maaseutualueella toimivat yritykset voivat hakea tukea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Tukea voi hakea käynnistämiseen, kehittämiseen sekä investointeihin

Investointitukea myönnetään päätoimisille yrittäjille, ja jatkossa myös osa-aikaiset yrittäjät voivat hakea sitä. Tukea voi saada esimerkiksi koneiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen rakentamiseen, kunnostamiseen ja aineettomiin investointeihin. Investointituen määrä voi kattaa 20–35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja. Suuremmat investoinnin hakevat tukea Ely-keskuksesta.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi käynnistysvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pieniin kalustohankintoihin. Lisäksi tukea voi hakea yrittäjyyskokeiluihin. 2 500 euron tuki mahdollistaa lyhytaikaisen yrittäjyyden kokeilun ilman y-tunnusta. Omistajanvaihdosta suunnitteleva yrittäjä puolestaan voi saada 5 000 euron tuen liittyen omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Yrityksen kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät, joiden liiketoiminta on jo vakiintunutta. Tukea voi saada esimerkiksi asiantuntijapalveluihin ja tuotekehitykseen. Kehittämistuen määrä on 3 000 euroa. Lisäksi kehittämisen suunnitteluun voi saada 1 000 euron tuen ja kehittämisen aloittamiseen 2 000 euron tuen.

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien testaamiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joille varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tuen suuruus voi olla 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa.

Yritysryhmähankkeessa 3–10 yritystä tai maatilaa kehittää yhdessä toimintaansa. Hanke voi sisältää myös joitakin toimenpiteitä, jotka kohdistuvat yksittäiseen yritykseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

Laaja valikoima yritystukimuotoja pyrkii lisäämään mikroyritysten määrää maaseutualueilla sekä tukemaan yritysten kehitystä ja kasvua. Tavoitteena on tuoda maaseudulle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä edistää alueen yritystoimintaa.

Lisätietoja yritystuista julkaistaan kesäkuun aikana Päijänne-Leaderin uusilla verkkosivuilla.

Kevätkokous 4.5.2023

27.4.2023

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään torstaina 4.5.2023 klo 18.00 Miekkiön kyläyhdistyksen kylätalo Kisalassa, os. Kisalantie 8, 15700 Lahti.

Kevätkokous alkaa 4.5.2023 kello 18.00.

Kahvitarjoilu ja kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!

Päijät-Hämeen Leader-ryhmät yhdistyvät

12.12.2022

Mitä tapahtuu, mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Tule kuulolle tiistaina 13.12.2022 klo 17.00 teamsilla. Kerromme tulevan ohjelmakauden suunnitelmista ja ajankohtaisista asioista.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Syyskokous 8.12.2022

29.11.2022

Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään torstaina 8.12.2022 klo 18.00 Sysmän Teatteritalolla, osoitteessa Väihkyläntie 1, 19700 SYSMÄ.

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Syyskokous alkaa 8.12.2022 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokoukselle määräämät asiat sekä ennakkotarkastetut säännöt.

Yrityksille tukea energiainvestointeihin 30.11.2022 saakka

8.11.2022

Paranna yrityksen kannattavuutta ja investoi energiatehokkuuteen

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat hakea energiainvestointitukea, jolla voi kattaa noin kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Ole nopea, sillä haku päättyy jo 30.11.2022.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet. Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. Tukipäätökset tekee alueen ELY-keskus.

Tukihaku uusiutuvan energian investointeihin avataan uudelleen ensi vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Tarkemmat tiedot:

Lisätietoja rahoituksesta:
Rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
Yleinen ohjeistus Ruokavirasto
Tukikelvottomat kohteet voivat tarkistaa Business Finlandin energiatuen soveltuvuuden (esim. kaupungissa toimiva yritys)

Apua hakemuksen tekemisessä:
Kauko-yritysneuvontahanke, Päijänne-Leader
Joonas Karhinen, yritysaktivaattori
044 767 1314
joonas.karhinen(at)paijanne-leader.fi
– Lomalla 9.-13.11.2022


Kevätkokouksessa 12.5.2022 palkittiin hankkeita

17.5.2022

Päijänne-Leader ry:n hallitus päätti muutaman vuoden tauon jälkeen palkita päättyneitä Leader-hankkeita. Perinteisesti Suo, Kuokka ja Jussi – huomionosoitukset sekä Sisu- kunniamaininta on myönnetty hankkeille, jotka ovat olleet vaikuttavuudeltaan erityisiä. Hallitus palkitsi Päijänne-Leader ry:n kevätkokouksessa 12.5.2022 viisi hanketta Suo, Kuokka, Jussi ja Sisu – kunniamaininnoilla.

Suo
Palkinto myönnetään alueelle tai kylälle, joka on yhteistyöllään ja tahtotilallaan edistänyt maaseudun elävänä pysymistä merkittävällä tavalla.

Arrakosken kyläyhdistys ry, Arrakosken elävä historia. Hankkeessa toteutettiin kyläkirja ja luontopolku. Hanke toi eläväksi Arrakosken uniikin teollisen historian. Kirjoitusurakkaa hoidettiin pitkälti talkoovoimin. Arrakoski-polku tuo historian lähelle ja kaikille alueen asukkaille ja vierailijoille koettavaksi.
Päijänne-Leaderin hallitus totesi, että tunnustus annetaan perinteitä kunnioittavalle kylälle, joka teki historiansa eläväksi ja koettavaksi.

Itä-Hämeen Rasti ry, Kartta kaikille ja Kaikki kartalle – hankkeet. Kehittämis- ja investointihankkeissa tuotettiin suunnistuskarttoja sekä MOBO-kiintorasteja. Hankkeilla mahdollistettiin myös suunnistusopetusta ja saatiin uusia harrastajia. Karttoja tehtiin myös koulujen läheisyyteen, jolloin niitä voitiin hyödyntää opetuskäytössä. Myös alueella retkeilijät otettiin hankkeessa hyvin huomioon ja karttoja tehtiin matkailijoiden käyttöön.

Päijänne-Leader ry:n hallitus totesi, että nyt myönnettävä tunnustus menee sitkeälle ja kehittämishalukkaalle toimijalle, joka halusi kaikki kartalle.

Kuokka
Palkinto myönnetään hankkeelle, teolle tai toimintatavalle, joka on käynnistänyt laajaa omaehtoista toimintaa ja yhteistyötä paikallisesti tai seudullisesti.

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry, Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön. Yhdistys toteutti reitistöhankkeen, jonka tavoitteena oli luontomatkailukohteiden näkyvyyden parantaminen. Hankkeen mahdollistamana toimijoita innostettiin, kehitettiin yhteistyötä ja tuotettiin retkeilyreitit outdooractive-alustalle, josta reitit on helppo löytää ja ottaa käyttöön.
Päijänne-Leader ry:n hallitus toteaa, että Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne on erinomainen yhteistyön kehittäjä. Sujuvalla toteutuksella saatiin retkeilyreitit näkyviin ja kaikkien käyttöön.

Jussi
Jaetaan tunnustuksena sellaiselle henkilölle, joka on esimerkillään innostanut paikalliseen kehittämistyöhön ja tulosta on syntynyt.

Olli Vuori
Päijänne-Leader ry:n hallitus toteaa, että Olli Vuori on aktiivinen toimija ja yhteistyön rakentaja. Ollin asiantuntijuudella ja sinnikkäällä kehittämisotteella Lintuhoitolan hankkeet ovat edenneet puheista tekoihin.

Sisu
Hanke, jossa on esimerkillistä sisukkuutta ja kehittämishalukkuutta.

Päivänsäde – säätiö sr, Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hankkeessa hankittiin sähköpyörään, jolla vaikeastikin vammainenkin henkilö pystyy turvallisesti toisen henkilön avustaman pyöräillä ja saada hyvinvoinnin kokemuksen ja osallistumisen ilon.

Päijänne-Leader ry:n hallitus halusi palkita Päivänsäde-säätiön hankkeesta, jonka tuloksena lisättiin merkittävästi erityisryhmän hyvinvointia ja osallisuutta.

Majakkapaviljonki Oy, Majakkapaviljonki investoi palvelutoiminnan kehittämiseen Kanavalahden vierasvenesatamassa. Majakkapaviljonki toteutti pitkään suunnitellun sauna- ja juhlatilan ja osoitti hankkeen läpiviennissä sitkeyttä, jota rakentaminen kyläkeskuksessa edellyttää. Globaali pandemiatilanne teki vastavalmistuneen uuden palvelun lanseeraamisesta haasteellista. Siitäkin yritys selvisi hienosti.

Päijänne-Leader ry:n hallitus toteaa, että Majakkapaviljonki Oy on sitkeä ja sinnikäs yritys, jolle mikään ei ole mahdotonta.

Kestävää kasvua kalasta – Sisä-Suomen kalaleaderin strategia on hyväksytty

16.5.2022

Kansallisen ja EU-rahoituksen osuus on 1 100 000 euroa.

Rahaa käytetään seuraavien strategisten painopisteiden mukaisesti:

1. Innovaatiot ja alan kehittymisen varmistaminen

2. Ympäristötoimet, muutokseen varautuminen ja resilienssi

3. Raaka-aineen saannin ja tuotannon arvon lisääminen

4. Monirahastoisuus ja asiantuntijatahojen yhteistyö

Visio: Sisä-Suomen Kalaleader on vahva kestävän kasvun kalatalouden alue vuonna 2027.

Strategiaan voit perehtyä TÄÄLTÄ.

Kevätkokous 12.5.2022

4.5.2022

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään torstaina 12.5.2022 klo 18.00 Hartolassa Kuninkaan Portissa, osoitteessa Keskustie 2, 19600 Hartola.

Kevätkokous alkaa 12.5.2022 kello 18.00.

Kahvitarjoilu ja kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus
klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat.

Olut kirkastuu Vesijärven hoitokalastussärkien avulla – Find the Fish -oluessa käytetään uimarakkoja

26.4.2022

Vapunpäiväksi valmistuvassa Ant Brewn panimon Blond Ale-oluessa hyödynnetään särkien uimarakkoja oluen kirkastamiseen. – Kirkaste pääsee heti kunnon tulikokeeseen, kommentoi AntBrewn panimovastaava Kari Puttonen ennen kirkasteen lisäystä samean oluen joukkoon.

Huhtikuun puolessa välissä päästiin viimein käyttämään Vesijärven särkien uimarakoista valmistettua Isinglass-kirkastetta oluen joukkoon. Viime vuoden loppupuolella käynnistyi projekti, jonka tarkoituksena on hyödyntää hoitokalastussaaliita uudella tavalla. Vaikka kalojen uimarakoista tehtyä kirkastetta onkin käytetty jo vuosisatoja, kotimaisten kalojen rakkoja käytetään nyt tiettävästi ensi kertaa. Find the Fish on uusin Wasted Potential -olutsarjan tuotos, sarjassa on aiemmin hyödynnetty mm. hanhen ulosteita ja hävikkihedelmiä.

– Uimarakoista valmistettu kirkaste on hyvin perinteinen tapa saostaa oluen proteiineja, jolloin valmiista oluesta tulee kirkkaampaa. Oluen makuun kirkasteella ei pitäisi olla vaikutusta. Vappuna nähdään, kuinka tehokkaasti aine on vaikuttanut, AntBrewn Puttonen kommentoi. Vappupäivänä 1.5. AntBrewllä juhlistetaan paitsi oluen lanseerausta, myös vietetään Lahen Juhlaviikkojen (15.4.-1.5.2022) yhtä tapahtumaa. Viikot ovat kunnianosoitus paikallisille kulttuuriyhteisöille.

AntBrewn Kari Puttonen lisäsi kirkasteen oluen joukkoon. Kuva: Juha-Pekka Huotari, Lahden kaupunki.

– Vesijärveä on hoitokalastettu jo 1980-luvulta asti. Kalasaaliin mukana on poistettu yli 36 tonnia fosforia, kertoo Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön vesistöasiantuntija Anna Hakala. Kiertotalous ja Vesijärven tarina yhdistyvät yllättävällä tavalla. Samalla, kun saadaan raaka-ainetta herkullisen oluen valmistukseen, parannetaan siis Vesijärven tilaa. Viime vuoden hoitokalastussaaliis järvellä oli yli 70 000 kiloa. Vaikka iso osa saaliista päätyykin hyötykäyttöön, olisi vielä paljon hyödynnettävää. Uimarakkojen hyödyntäminen on osa tätä prosessia.

– Uimarakko-projektin yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä ihmisten mielenkiintoa vajaasti hyödynnettyjä kaloja kohtaan ja nostaa niiden arvostusta, kertoo projektista Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori Janne Niemimäki. Oluen valmistuksen lisäksi Vesijärven särkiä on hyödynnetty tulevassa Vesijärvi-menussa. Toukokuun toisella viikolla kolmessa lahtelaisessa ravintolassa on tarjolla annoksia, joissa on käytetty savustettuja särkiä.

Uimarakoista valmistettiin Isinglass-kirkastetta Mikkelin Esedun tiloissa. Kuvassa: Janne Niemimäki ja Anne Piispa. Kuva: Juha-Pekka Huotari, Lahden kaupunki.

Wasted Potential -sarjan uutuusolut on osa Sisä-Suomen kalatalousryhmän Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -hanketta. Mukana Find the Fish -oluen kehittämisessä on AntBrewn, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-projektin ja Lahden kaupungin lisäksi ollut Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Vesijärvi-menu osuudessa mukana ovat Salpausselän kala sekä lahtelaiset ravintolat; Taivaanranta, Kokka ja Malskin Bistro.

Lisää kuvia aiheesta täältä.

Lataa lehdistömateriaalit ja infopaketti Wasted Potential -olutsarjan tuotteista täältä.

Lisätietoja:

Janne Niemimäki

Kalatalouskoordinaattori, Sisä-Suomen kalatalousryhmä

044 744 0396, janne.niemimaki@paijanne-leader.fi

Kari Puttonen

Panimovastaava, AntBrew

050 302 8181, kari@antbrew.fi

Maria Ansas

Viestinnän asiantuntija, Lahden kaupunki

044 482 6428, maria.ansas@lahti.fi

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/talouspäällikkö
044 770 0174

Anna Koskinen
talouspäällikkö
044 771 4073

Tiina Västilä 
kyläaktivaattori
044 712 4208

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Janne Niemimäki
kalatalouskoordinaattori
044 744 0396

Joonas Karhinen
yritysaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!