Kevätkokous 20.8.2020 Pertunmaalla

10.8.2020

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään torstaina 20.8.2020 klo 18.00 Pertunmaalla Kuortin Kylätalossa. Osoite on Vanhatie 100, 19410 Kuortti.

Kokouksessa osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus sekä kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Ennen kokouksen alkua on mahdollista tutustua Kuortin Kylätalon Museoluokkaan. Paikalla opas kertomassa Museoluokasta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat sekä Päijänne-Leader ry:n mahdollinen sääntömuutos sekä aiesopimus yhdistymisestä Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisyhdistys Etpähä ry:n kanssa.

Kevätkokouskutsu2020 + esityslista

Tilinpäätös 2019 + kertomus

Vuosiraportti 2019

Valtakirja

Sisä-Suomen Kalatalousryhmän uutiskirje 1/2020

16.6.2020

SISÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN UUTISKIRJE

Kesäkuun uutiskirjeen aiheina ovat mm. uudet hankkeet ja koronatuet.

Uutiskirjeen myötä toivotamme hyvää kesää!

Uutiskirje 1/2020 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Päijänne-Leader ry:n koronavirusohjeistus

13.3.2020

Päijänne-Leaderin suositus on noudattaa viranomaissuosituksia. Suomen hallitus on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Myös isoja kokoontumisia tulee välttää.

Päijänne-Leader ry toteaa, että:

Kylätoiminnan, kalatalousryhmän sekä Leader-ryhmän osalta toiminta jatkuu entisellään, mutta toimintatavat muokkautuvat olemassa olevien suositusten mukaisesti. Pyrimme toteuttamaan suunnitellut tapahtumat mahdollisuuksien mukaan pääasiassa virtuaalisesti. Mikäli virtuaalisten tapahtumien järjestäminen on mahdotonta, siirretään ne myöhempään ajankohtaan. Työntekijät tavoittaa varmimmin  joko puhelimella tai sähköpostilla.

Vapaaehtoisten sekä luottamushenkilöiden kokoukset ja tapaamiset järjestetään ensi sijassa virtuaalisesti tai puhelimen välityksellä.

Päijänne-Leader seuraa valtakunnallisia viranomaissuosituksia aktiivisesti ja päivitämme niiden pohjalta omia linjauksiamme. Seuraamme myös alueemme kuntien oheistusta tapaamisten ja toiminnan järjestämisestä. Tiedotamme yhdistyksiä, yhteistyökumppaneita sekä jäsenistöämme mahdollisimman ajantasaisesti.

Tärkeintä on nyt asettaa yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä vapaaehtoistemme turvallisuus ja terveys edelle.

Tämä suositus koskee Päijänne-Leader ry:n toimintaa, Päijät-Hämeen Kylien kylä- ja Heimohautomo-toimintaa sekä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.

Kiitos kuluneesta vuodesta!

18.12.2019

Päijänne-Leader ry:n toimisto hiljenee jouluviikolla.
Kiitämme kuluneesta vuodesta kaikkia alueemme toimijoita ja yhteistyötahoja!
Jatkamme maaseudun kehittämistyötä jälleen ensi vuonna!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!

Päijänne-Leader ry
Päijät-Hämeen Kylät
Heimohautomo
Sisä-Suomen kalatalousryhmä

 

Tarkemmat lomatiedot:
Henna, kyläaktivaattori 20.12.2019-1.1.2020
Maiju, kalatalouskoordinaattori 23.12.2019-6.1.2020
Joonas, yhteisöaktivaattori 24.12-26.12.2019

__

Uutiskirjeet marraskuulta 2019

19.11.2019

Uutisia napakasti

Päijänne-Leaderin uutiskirje marraskuulta 2019 pitää sisällään loppuvuoden tärkeimmät tapahtumat:
Syyskokous 27.11.2019 klo 18.00 Sysmän Camping, Sysmä
Hankekahvit 4.12.2019 klo 18.00 toimistolla, Kustaankuja 2, 17200 Vääksy

Myös Uudenlaiset tapahtumat teemahankeinfoa uutiskirjeessä.
PL_uutiskirjeSyksy2019 (5)

 

Päijät-Hämeen Kylien ja Heimohautomon Kyläkirjeessä:
Vuoden Kylän hausta
Tulevista koulutuksista
Kyläsuunnitelmista
Kyläkahveista ma 2.12.2019 klo 18.00 Heinolan kk:n Kyläpirtillä
Kyläkirje4.19 (2)

 

Sääntömääräinen syyskokous

19.11.2019

Syyskokous Sysmässä

 

Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00 Camping Sysmän päärakennuksessa, osoitteessa Huitilantie 3, 19700 SYSMÄ.

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Syyskokous alkaa 27.11.2019 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!!

Syyskokouskutsu2019

Esityslista syyskokous2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Valtakirja 2019

Hallituksen erovuoroisuus ja paikkajako 2020

Uudenlaiset tapahtumat – teemahanke yhdistysten tapahtumien toteuttamiseen

18.10.2019

Tukea tapahtumien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen!

Kolmas teemahankkeemme on nimeltään Uudenlaiset tapahtumat ja se keskittyy nimenomaan yhdistysten tapahtumien toteuttamiseen.

Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi, tukea tapahtumien toteuttamista tai tukea jo olemassa olevan tapahtuman laajentamista vaikuttavuudelta, verkostoiltaan ja jatkuvuudeltaan. Hankkeen tulee tuoda alueella jotain uutta ja erityistä.

Lisää tapahtumateemahankkeesta löydät täältä!

Mikä on teemahanke?

Teemahankkeiden avulla yhdistykset, seurat ja järjestöt voivat toteuttaa pieniä yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

Kaupallisen kalastuksen Mestari-kisälli -hanke polkaistiin käyntiin

25.9.2019

Hankkeessa kaupalliset kalastajat kouluttavat alalle aikovia henkilöitä käytännön työn kautta. Tavoitteena on saada uusia kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueelle ja auttaa jo olemassa olevia kalastusyrityksiä sukupolvenvaihdoksissa.

Kotimaisen kalan tarjonta ei vastaa kysyntää ja kalastajien ammattikunta ikääntyy kovaa vauhtia. Uusille kaupallisille kalastajille olisikin tarvetta enemmän kuin alalle tulijoita löytyy. Suoraan koulun penkiltä kalastajaksi hyppääminen on hankalaa, sillä alan salaisuudet oppii parhaiten konkarin mukana liikkumalla.

Mestari-kisälli -hanke on saattanut yhteen kahdeksan kaupallista kalastajaa ja alalle aikovaa henkilöä työpareiksi ympäri Keski-Suomea ja Päijät-Hämettä. Mestari-kisälliparien yhteistyö alkoi viime viikolla pidetyn alkuinfotilaisuuden myötä ja jatkuu läpi tulevan vuoden. Hankkeen aikana osallistujat työskentelevät työpareina yhteensä kuusi kuukautta. Työjaksot sijoitetaan vuoden ajalle siten, että kalastajan kausiluontoisen työn sesongit tulevat tutuiksi. Hankkeessa on vielä tilaa yhdelle kisällille.

Haastava, mutta antoisa ammatti

Hankkeen aloitustilaisuudessa keskusteltiin kaupallisen kalastuksen julkisuuskuvasta, jonka todettiin painottuvan pitkälti ongelmiin ja negatiivisiin puoliin. Vaikka alalla on haasteensa ja ongelmakohtansa, on kyseessä kuitenkin antoisa ammatti ja elämäntapa, jota monet eivät malta lopettaa edes eläkkeelle jäätyään. Hankkeessa halutaankin kisällien kouluttamisen ohella lisätä myös kuluttajien tietoisuutta alan positiivisista puolista. Hankkeen Facebook-sivuilta voi seurata mestari-kisälliparien toimintaa ja hankkeen etenemistä tulevan vuoden kuluessa.

Kalastajien ammattikunnan ikääntyminen on ongelmana niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hankkeen myötä on kuitenkin positiivisesti yllätytty siitä, miten paljon kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneita nuoria on löytynyt. Vastaavia mestari-kisälli -hankkeita onkin tällä hetkellä useamman kalatalousryhmän toiminta-alueella Suomessa. Myös eurooppalaiset kalatalouspäättäjät ovat osoittaneet kiinnostusta vanhan mestari-kisällimenetelmän käytöstä kalastajien kouluttamisessa.

Kouluyhteistyöstä hyötyä kisälleille

Mestari-kisälli -hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Yhteistyön ansiosta kisällit saavat suorittaa hankkeen lopuksi näyttökokeena kalatalouden perustutkintoon kuuluvan tutkinnon osan ”Ammattikalastajana toimiminen”. Lisäksi kaikki hankkeeseen osallistuvat saavat suorittaa kalatalouden alalla hyödylliset hygieniapassin, ensiapukurssin sekä vuokraveneen kuljettajankirjan. Halutessaan kisällit voivat jatkaa kalatalouden perustutkinnon loppuun hankkeen jälkeen. Esimerkiksi nuoren kalastajan EU-tukien saamisessa ammatillisesta koulutuksesta on merkittävää hyötyä.

Hanketta rahoittaa ja hallinnoi Sisä-Suomen kalatalousryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Iitin ja Pertunmaan kunnat. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta, Suomen valtiolta ja alueen kunnilta.

Lisätietoja:

Maiju Puranen
kalatalouskoordinaattori
+358 44 744 0396
maiju.puranen(at)paijanne-leader.fi

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT -teemahankkeen hakuaika 9.9.- 31.10.2019

5.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle
yleishyödylliselle hankkeelle. Teemahankkeessa
kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana
ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke on
Leader-ryhmän oma sateenvarjohanke, joka sisältää
teemahankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä,
joita kutsumme alahankkeiksi. Teemahankkeen
alatoimenpiteet mahdollistavat rekisteröityjen
seurojen ja yhdistysten pienet yleishyödylliset
investointi- tai kehittämishankkeet. Alahankkeet
voivat sisältää kone-, laite– tai kalustohankintoja tai
rakentamista. Teemahankkeen avulla voidaan
toteuttaa hankkeita, jotka eivät olisi tukikelpoisia
pienen kustannusarvion vuoksi.

Alatoimenpiteiden sisältö on määritelty
teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja toinen
teemahankkeemme keskittyy nimenomaan
yhdistysten pieniin investointeihin.
Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä
kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä
rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia
tai rakennelmien hankkimista.

Kuka voi hakea?
Hanke on tarkoitettu Päijänne-Leader ry:n
toiminta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola,
Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) toimiville
yleishyödyllisille yhdistyksille.
Tuettavan kohteen tulee sijaita Päijänne-Leader
ry:n toiminta-alueella.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Yhdistysten pienet investoinnit – teemahankkeen
avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja
laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien
rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai
rakennelmien hankkimista.
Tuettava hankinta voi olla:
– kone- tai laitehankinta (esim. ilmalämpöpumppu, av-laitteisto)
– kalustehankinta (esim. tuolit, pöydät, harrastusvälineistö)
– valmiin rakennelman hankkiminen (laavu, huussi)
– rakennelman rakentaminen (skeittiparkki)

Teemahankkeella voidaan toteuttaa
toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat
700 – 7000€ ja tukiprosentti on 70 %.
Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta
työtä eli omarahoitusosuuden tulee olla hakijan
omaa rahaa. Teemahankkeessa toteutettavat
alahankkeet valitaan ennalta sovittujen
valintakriteerien perusteella.
Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa,
joilla luodaan uutta toimintaa alueelle.

Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan?
Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.
Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.
Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Hakulomake: 3325B ”Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma”
Lomake ja täyttöohje
Hakuaika alahankkeeksi on 9.9.- 31.10.2019.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.10.2019
klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon
osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla
hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.

Tarvittavat liitteet:
– selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote
– yhteisön säännöt
– yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote
– eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
– mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
– mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
– mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle


LISÄTIETOA valintakriteereistä ja muista yksityiskohdista löytyy TÄÄLTÄ!

 

TULOSTETTAVA ESITE:
YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT -TEEMAHANKKEESTA
 (.pdf)

 

Lisätietoja:
Anu Taipale
040 764 2462
anu.taipale@paijanne-leader.fi
tai
Virpi Kallioinen
044 770 0174
virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

Euroopan kalatalouspääjohtajat vierailevat Päijänteellä, Sisä-Suomen kalatalousryhmä on mukana järjestelyissä

4.9.2019

Suomi kutsuu EU:n jäsenmaiden kalatalouspääjohtajat Helsinkiin perinteiseen kokoukseen, jossa pääjohtajat ja Euroopan komissio keskustelevat ajankohtaisesta EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta aiheesta. Keskustelun tarkempi aihe ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksen yhteydessä maanantaina 9.9.2019 vieraillaan Päijänteellä, missä tutustutaan Suomelle tyypilliseen sisävesikalastukseen seuraamalla muikun troolausta.

Sisä-Suomen kalatalousryhmä on mukana järjestämässä vierailua. Samalla kerromme arvovaltaiselle kutsuvierasryhmälle kesällä alkaneesta Mestari-kisälli-hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on rekrytoida uusia kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueelle. Elinkeinokalatalouden tulevaisuus Sisä-Suomessa -esiselvityshankkeessa löydetyille kisälleille luodaan edellytykset joustavalle työskentelylle mestareiden työpareina. Kisälli työskentelee mestarin opissa yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy kaikkiin eri sesonkien työvaiheisiin. Sekä mestari että kisälli saavat korvauksen lähityöskentelyyn käytetystä ajasta. Kullekin kisällille laaditaan yksilökohtaiset harjoittelu- ja opintosuunnitelmat ja mestarit perehdytetään harjoittelun ohjaamiseen. Kisällejä ohjataan myös yrittäjyyteen tai muuhun työllistymiseen kalastuksen parissa. Hankkeeseen osallistuville kisälleille annetaan riittävät tiedot ja taidot alalla työskentelyyn. Samalla kisällit suorittavat vuokraveneen kuljettajakirjan, hygieniapassin, EA 1-kurssin ja kalatalouden perustutkinnon kalastuksen tutkinnonosan.

Yksi mestari-kisälli-pari työskentelee juuri tuolla alueella, jonne kutsuvieraat viedään troolausta katsomaan. Lisätietoja hankkeesta antaa kalatalouskoordinaattori Maiju Puranen Sisä-Suomen kalatalousryhmästä.

Osan vieraiden tarjoiluista hoitaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hanke ja hankkeen kehittämistyöryhmä yhteistyökumppaneidensa sekä Sisä-Suomen kalatalousryhmän kanssa.

Vierailuun liittyviin kysymyksiin vastaa Päijänteen osalta kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen Sisä-Suomen kalatalousryhmästä ja yleisesti järjestäjän edustaja Antony Starr Maa- ja metsätalousministeriöstä antony.starr@mmm.fi

 

Lisätietoja:
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori
+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

Maiju Puranen
kalatalouskoordinaattori
+358 44 744 0396
maiju.puranen(at)paijanne-leader.fi

 

Kuvateksti: Kalatalouspääjohtajat pääsevät seuraamaan Mestari-kisälli -hankkeeseen osallistuvien Veli Heinosen ja Veeti Virtasen troolausnäytöstä.

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!