Kalatalousryhmän strategiatyö hyvässä vauhdissa

4.6.2021

Sisä-Suomen kalatalousryhmä
Strategiatyö hyvässä vauhdissa, valmistelutilaisuuksiin kannattaa osallistua

Toimintakausi2014-2020 on päättynyt, mutta Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa jatketaan toistaiseksi vanhan rahoituksen turvin. Samalla valmistellaan kovaa vauhtia tulevan ohjelmakauden strategiaa. Strategiaan liittyviä sidosryhmien kuulemistilaisuuksia on jo pidetty, ja viimeiset pidetään alkusyksystä. Selväksi on tullut, että kaikkia sidosryhmien jäseniä ei etäyhteyksin tavoiteta. Siksi varaudumme pitämään osan tilaisuuksista alueellisina lähitapaamisina, turvallisuusnäkökohdat toki huomioiden. Tilaisuuksiin kannattaa osallistua. Osallistumalla pääsee vaikuttamaan alueen Kala-Leaderin kehittämishankkeiden rahoituksen suuntaamiseen. Lisäksi tilaisuuksissa kerrotaan muistakin kalatalouteen liittyvistä rahoituslähteistä ja -muodoista. Osallistua voi myös Teams-yhteydellä.

Tilaisuudet on suunnattu vesialueen osakaskuntien edustajille, kehittämistahoille, kunnille ja ennen kaikkea kalatalousyrittäjille, sekä muille kalatalouden parissa toimiville. Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumiin kunkin tapahtuman alla olevasta linkistä, jotta voimme varata tarjoilut oikealle osallistujamäärälle. Tilaisuuksiin voi toki osallistua ilmoittautumattakin. Alla tilaisuuksien ajankohdat ja pitopaikat alueittain:

Pohjoinen Keski-Suomi
Viitasaaren valtuustosali, Keskiviikko 25.8.2021 klo 17.00

Ilmoittautumislinkki:
https://forms.gle/UsbNfppH31Un7e7y5

Linkki Teams-kokoukseen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ2MDkxYzAtZjhlYi00NjA1LWEzZWUtZDcyNmQzNzIxZmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d


Päijät-Häme, Pertunmaa ja Kouvola
Nastola, Autokori,
Torstai 2.9.2021 Klo 17.00

Ilmoittautumislinkki:
https://forms.gle/XYY1aenumrcDTwq26

Linkki Teams-kokoukseen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzViNWYwM2YtYzlkYS00ZjFjLWEzOTUtNDcwMzVmNmQxMWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d

 

Eteläinen Keski-Suomi ja Kuhmoinen
JAMK:in pääkampus (Kasvosali C119), Rajakatu 35, Jyväskylä
Keskiviikko 8.9.2021 klo 17.00

Ilmoittautumislinkki:
https://forms.gle/MgMRRQ3SU8sr6xum8

Linkki Teams-kokoukseen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0Nzk0MjQtMjMwNy00MzM2LThiNDctNzMyNzNlYjU1OWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%22%7d

 

Lisäksi järjestetään kaksi alueellista strategian viimeistelyyn osallistavaa työpajaa. Näihin työpajoihin osallistuvat kaikkien sidosryhmien edusajat erikseen kutsuttuina. Tarkemmat kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Päijät-Häme, Pertunmaa ja Kouvola
Asikkala, 15.9.2021 klo 13.00

Keski-Suomi ja Kuhmoinen
Jyväskylä, 21.9.2021 klo 13.00

 

LISÄTIETOA:

Janne Ruokolainen

Kalatalousaktivaattori

+358 44 712 4209

janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

.

Uusi lähikalan kauppapaikka on nyt avattu!

26.5.2021

Sisä-Suomen kalatalousryhmä on perustanut Facebookiin Lähikalan kauppapaikka -ryhmän. Sen tarkoituksena on toimia alustana, jossa lähialueen kalastajat sekä muut alan toimijat voivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman turhia välikäsiä. Facebook ryhmän toivotaan tuovan helpotusta nykyiseen tilanteeseen ja siitä hyötyvät niin kalastajat kuin kuluttajatkin.

-Kuluttajat saavat lautaselleen juuri kalastettua ekologista lähikalaa ja kalastajat saavat saaliistaan paremman korvauksen välikäsien puuttuessa, kertoo Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori Katja Svahnbäck.
Saalista voidaan myös laittaa myyntiin juuri sen verran kuin sitä on tullut ja eri lajeja sesonkien mukaan.

Lähikalan kauppapaikan suurimpana etuna on, että se kokoaa alueen toimijoiden yhteystiedot kätevästi yhteen paikkaan ja toimii samalla myynti- ja ilmoitusalustana. Se eroaakin hieman muista kalan myyntiin tähtäävistä jo olemassa olevista ryhmistä, jotka ovat keränneet suosiota sosiaalisessa mediassa. Lähikalan kauppapaikassa on selkeät toimintaohjeet ja kalaa myyvät vain lailliset kalastusyrittäjät.

Ryhmään liittyneet toimijat voivat ilmoittaa kalan myyntipaikoista sekä myytävistä lähikalatuotteista ryhmän seinällä. Myös ostajat voivat jättää ryhmään ”halutaan ostaa”-ilmoituksia. Itse kaupat tehdään kuitenkin aina myyjän ja ostajan välillä ryhmän ulkopuolella, eikä ylimääräisiä välikäsiä näin tule.

Kauppapaikasta toivotaan pientä piristysruisketta Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalastuselinkeinolle. Alueen toimijat ja kuluttajat tavoittaessaan Lähikalan Kauppapaikka voi merkittävästi lisätä lähikalan osuutta ihmisten ruokavalioissa.

-Tästä hyötyvät kaikki: kuluttajat, yrittäjät sekä luonto, toteaa Svahnbäck.

 

Lähikalan kauppapaikan löytää osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/lahikalankauppapaikka

 

Yhteystiedot:
Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh: 044 7440396
email: katja.svahnback@paijanne-leader.fi
https://www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma
Kustaankuja 2
17200 VÄÄKSY

 

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous 5.5.2021

23.4.2021

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 18.00 etänä Teams-sovelluksen kautta sekä Päijänne-Leader ry:n toimistolla, osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY.

Kevätkokous alkaa 5.5.2021 kello 18.00.

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30 alkaen. Päijänne-Leader ry:n hallitus on kokouksessaan 21.4.2021 päättänyt, että kevätkokoukseen on mahdollista osallistua sähköisesti Teams-sovellusta käyttäen. Kokouksen osanottajamäärä on voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi rajattu 6 henkeen, joten tilaisuus järjestetään pääosin etänä Teams-sovelluksen kautta.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 3.5.2021 tämän linkin kautta https://forms.office.com/r/WLhNY0wHnc

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat sekä ylimääräisenä asiana rahastojen perustaminen.

Kevätkokouskutsu 2021
Tilinpäätös 31.12.2020
Toimintakertomus 2020
Säännöt hyväksytty 27.2.2019
PL, uutiskirje 1.2021
Valtakirja 2021, pohja

 

YHTEISÖT KASVUALUSTANA -seminaari 18.3.2021

9.3.2021

YHTEISÖT KASVUALUSTANA -seminaari 18.3.2021

Yhteisöt kasvualustana -seminaari kokoaa laajalti aluekehittäjiä, päättäjiä ja vaikuttajia keskustelemaan aluekehittämisestä ja yhteisöllisyyden tärkeydestä.

Seminaari järjestetään etänä 18.3.2021 klo 13–17.30.

TUTUSTU SEMINAARIIN!

ILMOITTAUDU SEMINAARIIN!

Ohjelmassa on monipuolinen kattaus keskustelua, huippuasiantuntijoita ja ajatusten ravistelua yhteisöllisyydestä sekä aluekehittämisestä. Aluetutkija Timo Aro johdattaa osallistujat kukoistavan alueen viitekehykseen ja erilaisiin voimatekijöihin. Tutkimusprofessori Hilkka Vihinen luo kuvaa maaseutupolitiikasta ja yhteisöllisyydestä. Citymaalaisten Sirkku Varjonen ja Pauliina Seppälä purkavat vastakkainasettelua maaseudun ja kaupunkien välillä.

Seminaarin lopussa Aro, Vihinen ja Varjonen Citymaalaisista istuvat Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinteen sekä Hilkka Kempin, kansanedustaja ja Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kanssa saman pöydän ääreen paneelikeskustelun tiimoilta. Keskustelua paneelissa johtaa Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Seminaarin juontaa Päivi Rönni, toiminnanjohtaja (1.3.21 alkaen), MTK Häme.

Seminaaria koordinoi maaseuturahaston tuella toimiva Heimohautomo-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea päijäthämäläisiä yhteisöjä.

VILKAS – LISÄÄ LIIKETTÄ

26.2.2021

 VILKAS – teemahanke lähiliikuntaan, virkistyspaikkojen rakentamiseen ja luontomatkailurakenteisiin

VILKAS – teemahankkeesta rahoitetaan lähiliikunta-, luontomatkailu- tai virkistyspaikkojen rakentamista ja kunnostamista. Lisäksi rahoitusta voi hakea yhteiseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden, kaluston tai laitteiden hankintaan, joilla käynnistetään uudenlaista toimintaa alueelle.
Teemahankkeen alahankkeita voi hakea Päijänne-Leader ry:n alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys.

Tuettava rakennus, rakennelma tai hankinta  voi olla:

– valmiin rakennuksen tai rakennelman hankkiminen (laavu, huussi)
– rakennelman rakentaminen (skeittiparkki)
– kone- tai laitehankinta (esim. ulkokuntosalilaitteistoa)
– kalustehankinta (esim. harrastusvälineistö)

Alahankkeiden kustannukset

Alahankkeen kustannukset voivat olla 1000 – 15 000 euroa. Hankkeen tukiprosentti 70 %, omarahoitusosuudesta puolet voi olla talkootyötä.

Lue lisää tietoa teemahankkeesta ja löydä hakuohjeet täältä:

https://www.paijanne-leader.fi/rahoitus/teemahanke/

Teemahankeinfot

VILKAS – teemahankkeen infot pidetään näin korona-aikana TEAMSilla.

1.3.2021 klo 17.00, kokouslinkki Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
8.3.2021 klo 18.00, kokouslinkki Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
9.3.2021 klo 13.00, kokouslinkki Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 
9.3.2021 klo 17.00, kokouslinkki Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja Anulta, anu.taipale@paijanne-leader.fi, 040 764 2462.

 

Syyskokous 8.12.2020 klo 18.00

30.11.2020

Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään tiistaina 8.12.2020 klo 18.00 etänä Teams-sovelluksen kautta sekä Rientolassa, osoitteessa Mukulintie 30, 17470 Maakeski, Padasjoki.

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kokouksen osanottajamäärä on voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi rajattu 10 henkeen, joten tilaisuus järjestetään pääosin etänä Teams-sovelluksen kautta. Kaikkien kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 6.12.2020 Päijänne-Leader ry:n internetsivujen kautta, kohdassa ajankohtaista, syyskokous. Linkki tässä https://forms.gle/zwNmwfKzpjLruq637

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee valita etä- tai lähitilaisuus sekä valtakirjalla osallistujien tulee mainita taho, jota edustaa. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kokouksen linkki sekä äänestysohjeet. Etäosallistuminen ei edellytä Teams-sovelluksen lataamista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokoukselle määräämät asiat sekä ylimääräisenä asiana Leader-toiminnan yhdistyminen siten, että Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry:n toiminta siirtyy Päijänne-Leader ry:n toiminnaksi EU:n ohjelmakauden 2021–2027 alkaessa, aikaisintaan 1.1.2023.

Liitteenä esityslista, äänestys – ja vaalijärjestys, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä valtakirjapohja.

Kokouskutsu 8.12.2020
Esityslista 8.12.2020
Kokouksen ohjeistus 8.12.2020
Äänestys ja vaalijärjestys
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
Valtakirja 2020
PL uutiskirje, 2-2020

 

Osallistu tulevan kauden strategiatyöpajoihin 3.11.2020

24.10.2020

Päijänne-Leader ry:n paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2021-2027 laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja muiden paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Strategia laaditaan yhteistyössä Etpähä ry:n kanssa koko Päijät-Hämeen alueelle ja siihen sisällytetään maaseudun kehittämisen lisäksi myös kaupunkialueiden ja elinkeinokalatalouden kehittäminen.

Ensimmäinen versio strategiasta ja hakemus Leader-ryhmäksi jätetään maa- ja metsätalousministeriöön alustavan aikataulun mukaan 31.3.2021. Strategia perustuu alueesta laadittuun SWOT- eli nelikenttäanalyysiin ja siitä johdettuihin kehittämistarpeisiin.

Päijät-Hämeen Leader-ryhmät järjestävät konsulttitoimisto MDI:n kanssa kaksi samansisältöistä, kaikille avointa strategiatyöpajaa tiistaina 3.11.2020 klo 13-15 ja 17.30-19.30 sähköisesti Zoom-alustalla. Ilmoittaudu mukaan työpajoihin viimeistään 30.10. tästä linkistä

Työpajoissa käydään läpi Päijät-Hämeen Leader-alueen haasteita ja onnistumisia ja tunnistetaan alueen kehittämistarpeita.

Voit vaikuttaa strategian sisältöön myös laittamalla meille suoraan kehittämisehdotuksia tai muita havaintoja sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijanne-leader.fi tai etpaha@phnet.fi.

Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori vaihtui

1.10.2020

Sisä-Suomen kalatalousryhmän uudeksi kalatalouskoordinaattoriksi valittiin Katja Svahnbäck

 

Uusia kalastajia kisällitoiminnan kautta alalle houkutteleva Mestari-Kisälli-hanke on saatu jo loppusuoralle ja lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa- hanke polkaistu hyvään vauhtiin. Näitä Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoimia hankkeita aiemmin koordinoinut Maiju Puranen siirtyi kesällä uusiin tehtäviin ja kalatalousryhmälle rekrytoitiin vastikään uusi kalatalouskoordinaattori. Päteviä hakijoita paikkaan oli useita. Näistä tehtävään valittiin Katja Svahnbäck, joka aloitti työt 1.9.2020. Alla olevassa haastattelussa Katja vastaa kysymyksiin vajaan kuukauden kokemuksella kalatalouskoordinaattorina.

Esittelisitkö itsesi lyhyesti?

Olen Katja Svahnbäck ja kotoisin Varsinais-Suomesta. Kiinnostukseni kaloihin ja vesiympäristöön heräsi jo lapsena ja johdatti minut opiskelemaan kalataloutta sekä ympäristönhoitoa kalakouluun Paraisille. Valmistuin Iktyonomiksi (AMK) vuonna 2008 jonka jälkeen jatkoin akvaattisten tieteiden opintoja Helsingin yliopistossa ja kouluttauduin myös luonnontieteelliseksi tutkimussukeltajaksi. Valmistun filosofian maisteriksi limnologiasta vielä tämän syksyn aikana. Kaloihin ja vesiympäristöön liittyvää työkokemusta minulle on vuosien saatossa kertynyt runsaasti muun muassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja Metsähallituksella työskennellessäni. Viimeisimpänä tehtävänä ennen kalatalouskoordinaattoriksi siirtymistäni tein YVA-mukaisia kalastoon liittyviä kartoitustöitä Vahanen Environmentilla.

Viimeiset vuoteni ovat kuluneet miehen työkomennusten perässä maailmalla, ensin Pekingissä ja viimeisenä Brysselissä. Ulkomaanvuosia värittivät uusien kielten ja kulttuurien ohella lastemme syntymät. Menneen kesän ohjelmaan kuului perheemme muutto takaisin Suomeen ja nyt syksyllä uusi, mielenkiintoinen työ kalatalouskoordinaattorina alkoi.

Miltä tuntui aloittaa kokonaan uudenlaisessa työtehtävässä?

Uusi työyhteisöni on ottanut minut lämpimästi vastaan ja perehdyttänyt käynnissä oleviin mielenkiintoisiin hankkeisiin. Hanketyö on minulle verrattain uutta, joten päivät ovat täyttyneet uutta oppien ja hankkeisiin tutustuen. On hienoa huomata miten laajasti omaa koulutustaustaa, aiempia työkokemuksia ja niiden kautta syntyneitä kontakteja pystyy hyödyntämään hanketyössä.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Toivon koordinoimieni hankkeiden avulla saavani aikaan jotain konkreettista, josta olisi todellista hyötyä alueen kalataloudelle tulevaisuudessa. Odotan oppivani paljon uutta hanketyöstä ja kehittyväni myös työntekijänä. Hanketyössä erityisesti yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeitä elementtejä ja odotankin pääseväni nopeasti sisälle hankkeisiin myös tältä osin.

Olet jo käynyt keskusteluja mestareiden ja kisällien kanssa. Mitä näistä keskusteluista on jäänyt päällimmäisenä mieleen?

Mestareiden ja kisällien kanssa käymäni keskustelut ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja auttaneet minua pääsemään kunnolla sisään hankkeeseen. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen niin mestareiden kuin kisällienkin usko siihen, että kotimaista järvikalaa kalastavia yrittäjiä tarvitaan jatkossakin ja että tällainen yritystoiminta voi olla kannattavaa myös tulevaisuudessa. Alasta kiinnostuneita nuoria siis löytyy mutta alalle siirtyminen ilman oikeanlaista tukea voi olla haastavaa.  Päällimmäisenä on jäänyt mieleen myös mestari-kisälliparien kokema yhteistyön onnistuminen ja sen jatkuminen osalla pareista myös hankkeen jälkeen.

Olet ehtinyt työskennellä jo hetken myös Lähikalan arvoketjun kehittämishankkeessa. Mitkä näet suurimpina haasteina arvoketjun kehittämisessä? Entä mitkä voisivat olla ratkaisut näihin haasteisiin?

Lähikalan arvoketjun kehittämishanke on hyvin laaja kokonaisuus. Siinä pyritään tarttumaan muun muassa viestinnässä, yhteistyössä, logistiikassa, lupapolitiikassa ja jalostuksen raaka-aineen saatavuudessa esiintyviin ongelmakohtiin, jotta elinkeinokalatalouden piirissä työskentelevien yrittäjien työ olisi tulevaisuudessa kannattavampaa.

Yhtenä suurimpana haasteena kotimaisen järvikalan kannalta näen norjalaisen tuontilohen ”yliedustuksen” kauppojemme ja ravintoloidemme tarjonnassa. Monipuolisen viestinnän keinoin olisi mahdollista tuoda näkyvämmin esiin kotimaista kalatalouselinkeinoa ja painottaa kotimaisen järvikalan puhtautta sekä ekologisuutta. Lähiruoka-ajattelu on nyt nouseva trendi, jonka myötä myös kotimaisen järvikalan kysynnän toivoisi nousevan nykyisestä. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kuten särkikalojen kohdalla kysyntä onkin saatu lisääntymään jo mukavasti, mutta haasteita riittää edelleen muun muassa heikkoon reseptiikkaan sekä jalostuksen raaka-aineiden saatavuuteen liittyen.  Kotimaisesta järvikalasta valmistettujen elintarvikkeiden lajikirjo onkin edelleen melko suppea kauppojemme hyllyillä ja esimerkiksi särkikaloja hyödynnetään vielä melko heikosti ihmisravinnoksi. Näihin haasteisiin ja pullonkauloihin ratkaisuja löytämällä voimme saada markkinoille laadukkaita kotimaisia kalatuotteita, jotka pystyvät kilpailemaan tuontikalaa vastaan ja nostavat kotimaisen kalan arvoa sekä arvostusta.

Mitä terveisiä haluat lähettää lukijoille?

Ravintosuositusten mukaan kalaa olisi hyvä syödä vähintään kaksi kertaa viikossa eri lajeja vaihdellen. Muistakaahan valita kaupassa ostoskoriin kotimaista kalaa ja kokeilkaa rohkeasti eri lajeja. Samalla tuette kotimaista elinkeinokalataloutta ja saatte lautasellenne puhdasta, ekologista lähiruokaa, joka on myös hiilijalanjäljeltään pienempää kuin muu eläinproteiini.

 

Mukavaa syksyä,

Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh: 044 7440396
email: katja.svahnback(at)paijanne-leader.fi
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma

Kevätkokous 20.8.2020 Pertunmaalla

10.8.2020

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous pidetään torstaina 20.8.2020 klo 18.00 Pertunmaalla Kuortin Kylätalossa. Osoite on Vanhatie 100, 19410 Kuortti.

Kokouksessa osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus sekä kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Ennen kokouksen alkua on mahdollista tutustua Kuortin Kylätalon Museoluokkaan. Paikalla opas kertomassa Museoluokasta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat sekä Päijänne-Leader ry:n mahdollinen sääntömuutos sekä aiesopimus yhdistymisestä Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisyhdistys Etpähä ry:n kanssa.

Kevätkokouskutsu2020 + esityslista

Tilinpäätös 2019 + kertomus

Vuosiraportti 2019

Valtakirja

Sisä-Suomen Kalatalousryhmän uutiskirje 1/2020

16.6.2020

SISÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN UUTISKIRJE

Kesäkuun uutiskirjeen aiheina ovat mm. uudet hankkeet ja koronatuet.

Uutiskirjeen myötä toivotamme hyvää kesää!

Uutiskirje 1/2020 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2
17200 Vääksy
toimisto(a)paijanne-leader.fi
etunimi.sukunimi(a)paijanne-leader.fi

Anu Taipale
toiminnanjohtaja
040 764 2462

Virpi Kallioinen
hankeneuvoja/taloussihteeri
044 770 0174

Janne Ruokolainen
kalatalousaktivaattori
044 712 4209

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314

Liity jäseneksi »

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä, liity Päijänne-Leaderin jäseneksi!